Rozbory filmů 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301ROFI2 ZK 1 8 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 19 až 24 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Zkvalitňování myšlení a psaní o filmu (o jeho obsahu i stylu); kladení relevantních otázek, promýšlení vhodného analytického postupu, volba adekvátních subtémat rozboru (tvar) a interpretace (významy a smysl), formulování vlastního názoru na základě profesionální a doložitelné argumentace - nikoliv dojmologie.

Forma studia

Seminář

Předpoklady a další požadavky

Žádoucí je schopnost využít procesu profesionalizace na odborné filmové škole (poznání technických možností filmové řeči), to znamená zasvěcení do dílčích profesních disciplin.

Obsah kurzu

Podstatu předmětu tvoří individuální analytický a interpretační výkon (písemný) účastníka semináře, konzultovaný s pedagogem. Několikrát za semestr se konají kolokviální rozpravy na téma vybraných filmů, řízené tak, aby se pozornost věnovala postupně všem složkám a aspektům filmového díla (nejen tematickým, ale také výstavbě a obrazovému ztvárnění) a aby byly probrány pokud možno kontinuálně a důsledně. Program seminářů vychází namnoze ze zájmů a návrhů účastníků, preferují se tituly, ktré dokládají nejsoučasnější trendy světové kinematografie.

Doporučená nebo povinná literatura

Filmy na nosičích. Recenze a články v odborných časopisech. Internetové informace o filmových tvůrcích a recepci (kritické) jejich děl, popřípadě o festivalových a jiných oceněních.

Hodnoticí metody a kritéria

Vypracování rozboru filmového díla (rozsah nejméně 4 strany) vybraného samostatně ze světové kinematografie zhruba posledního desetiletí. Preferujeme režisérské osobnosti s osobitým stylem a náročnější sémantikou.

Poznámka

Seminář Rozbory filmů se odehrává 4x za semestr v předem avizovaných datech.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů