Základy autorského práva

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301MAU zápočet 2 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Workshop Základy autorského práva proběhne 25. - 28. března ve výukových prostorách HAMU - podkrovní seminární prostor LP 3039. Je určen primárně pro studijící mg. programu KSD, otevřem je rovněž pro studující 2. a 3. bc. ročníku KSD. Bude probíhat každý den v blocích 10:00-11:30 a 12:00-13:30.

Výsledky učení

Blok výuky si dává za cíl poskytnout studujícím základní soubor informací z oblasti práv podstatných pro jejich připravenost na praxi v oblasti audiovizuální tvorby. Jelikož je blok výuky organizován katedrou scenáristiky FAMU, bude primárně zaměřen na problematiku z pohledu budoucích scénáristů. Nicméně, probíraná témata mají přesah i do jiných oborů audiovizuální tvorby – např. režie, kamery, atp. Student by měl absolvováním bloku nabýt dobré povědomí o tom, jaké je právní kontext jeho umělecké tvorby a jaký je význam smluvních závazků, do kterých bude pravděpodobně ve své praxi vstupovat.

Proto se blok zaměří zejména na tyto okruhy:

(1) Základy autorského práva v kontextu ostatních práv k duševnímu vlastnictví.

Tedy: jaká práva máte k tomu, co vytvoříte a jaká práva naopak mohou mít jiní.

(2) Základy smluvního práva a typické smluvní situace, se kterými se v praxi lze setkat (hlavně smlouva o dílo a licenční smlouva v oblasti audiovizuální tvorby).

Tedy: co je obsahem smluvních typů, se kterými se v praxi setkáte, co znamenají pojmy v nich obsažené a o čem se v nich jedná.

Blok je organizován do celkem čtyř dní. Výuka bude každý den probíhat ve dvou 90minutových blocích s pauzou. Výuka bude kombinovat přednášky o právních tématech s prostorem pro otázky a moderované diskuze na dílčí praktická témata.

Předpoklady a další požadavky

Výuka předpokládá průběžnou přípravu (typicky přečtení krátkého textu pro zorientování se před následujícím dnem výuky).

Literatura

není

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast.

Poznámka

O vyučujícím:

Adam Zahálka je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je asociovaným advokátem kanceláře Vyskočil, Krošlák a partneři se specializací na právo duševního vlastnictví a řešení civilních a obchodních sporů, dlouhodobě poskytuje služby mimo jiné tvůrcům a producentům v oblasti filmu, televize a hudby.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů