Tisk studijního plánu

Studijní plán Scenáristika a dramaturgie - Mg – 2. ročník

Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Scenáristická dílna
 
301SCDI3 ZK 6 3DT 301SCDI4 ZK 6 3DT
Minimální počet kreditů za semestr 6 6
Povinné předměty
Koncept diplomové práce
 
301KOD Z 3 50P
Krátkometrážní scénář pro realizační cvičení
 
301KRAS Z 5 80CS Předmět není vypsán
Pedagogická asistence KSD
 
301PEAP Z 4 80P Předmět není vypsán 301PEAP Z 4 80P Předmět není vypsán
Producentská dramaturgie
 
301PROD Z 2 2ST
Verze diplomové práce
 
301VDIP Z 4 70P
Verze diplomového scénáře
 
301VES ZK 9 160P
Vývoj a dramaturgie TV forem 301VDTV Z 3 2ST
Writer’s Room 301WIR3 Z 4 2ST 301WIR4 Z 4 26SS
Závěrečné soustředění pro magistry
 
301ZSM2 Z 4 100P
Minimální počet kreditů za semestr 10 23
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinně volitelné předměty
Mezioborová spolupráce a praxe V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů (maximálně 0)
Rozšiřující kompetence V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů (maximálně 0)
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty Mgr - pouze pro KSD
Cizí jazyky FAMU - volitelné
Tělesná výchova FAMU - volitelné
Volitelné předměty FAMU
Volitelné předměty FAMU - pro MgA studium
Modulová výuka FAMU
Moduly KSD
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 16 29
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 14 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Rozšiřující kompetence [301PVBRK]

301PVB_M #

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Prezentace záměru diplomové práce (301PZDP) ZT Diplomovou prací
Prezentace záměru diplomového scénáře (301PZDS) PZ Absolventským výkonem
Seminář k teoretické diplomové práci 1 (301TDP1) ZT Diplomovou prací
Seminář k teoretické diplomové práci 2 (301TDP2) ZT Diplomovou prací
Verze diplomové práce (301VDIP) ZT Diplomovou prací
Koncept diplomové práce (301KOD) ZT Diplomovou prací
Dramaturgické trendy, postupy a praxe 1 (301DRAT1) PZ Absolventským výkonem
Dramaturgické trendy, postupy a praxe 2 (301DRAT2) PZ Absolventským výkonem
Scenáristická dílna 1 (301SCDI1) PZ Absolventským výkonem
Scenáristická dílna 2 (301SCDI2) PZ Absolventským výkonem
Scenáristická dílna 3 (301SCDI3) PZ Absolventským výkonem
Scenáristická dílna 4 (301SCDI4) PZ Absolventským výkonem
Verze diplomového scénáře (301VES) PZ Absolventským výkonem
Aktuální tendence audiovizuální tvorby (301FS) ZT Teoretické aspekty literární a filmové narace (S301MFSFV)
Literatura: témata a trendy (301LTT) ZT