Seminář k teoretické diplomové práci 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301TDP2 zápočet 3 14 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 65 až 80 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Účelem semináře je seznámit studenty/ky s teorií, metodikou a postupy při psaní diplomové práce. Po všeobecném seznámení s problematikou následují pravidelné individuální konzultace.

Osnova:

  1. Volba a vymezení tématu - jeho explikace;
  2. Sběr materiálu, bibliografická rešerše - včetně internetového vyhledávání a užití odborných databází, pravidla zpracování seznamu pramenů a užité literatury;
  3. Metodika citování, unifikované uvádění dat;
  4. Význam a návrh osnovy /úvod, stať a závěrů;
  5. Doporučený rozsah diplomové práce, české, anglické resumé;

Výsledky učení

Přehled v hlavních trendech myšlení (o) filmu, seznámení s kanonickými texty hlavních směrů filmové teorie, příprava vlastní teoretické diplomové práce.

Předpoklady a další požadavky

Seminář k teoretické diplomové práci 1.

Bakalářská teoretická práce, metodologický seminář povinný pro bakalářský stupeň FAMU (či obdoba na jiné vysoké škole).

Ochota reflektovat film (a především scenáristickou a dramaturgickou složku) z různých úhlů a diskutovat v semináři.

Literatura

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7

ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. 1. vyd. Praha: SLON, 2005. 210 s. ISBN 80-86429-40-7

ELSAESSER, Thomas - HAGENER, Malte. Film Theory. An Introduction Through the Senses. New York ; London : Routledge, 2015. 237 s. ISBN 9781138824300

HANÁKOVÁ, Petra. Pandořina skřínka aneb Co feministky provedly filmu? Praha: Academia, 2007. ISBN, 978-80-200-1551-8

BENDOVÁ, Helena. Umění počítačových her. Praha: NAMU. ISBN: 978-80-7331-421-7

LEITCH, Thomas (ed.): The Oxford Handbook of Adaptation Studies. Oxford University Press 2017. ISBN 9780199331000

THOMPSON, Kristin. Storytelling in the New Hollywood: Understanding Classical Narrative Technique. Harvard University Press 1999.ů ISBN 9780674839755

FEDROVÁ, Stanislava - JEDLIČKOVÁ, Alice (ed.): Intermediální poetika příběhu. Praha: akropolis 2011. ISBN: 978-80-87481-56-1

Hodnoticí metody a kritéria

Pravidelná účast a aktivní domácí příprava - čtení zadaných textů, zapojování se do diskuze. Výstupem je rozpracovaný záměr teoretické diplomové práce, včetně hlavní zdrojové literatury.

Poznámka

Bez poznámek.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů