Koncept diplomové práce

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301KOD zápočet 3 50 hodin (60 minut) praxe nebo samostatné práce ve škole za semestr, 25 až 40 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Student navazuje na absolvovaný předmět Prezentace záměru diplomové práce.

Na základě vlastního písemného a/nebo audiovizuálního podkladu představí úplnou strukturu, definitivní pracovní hypotézu a zvolený metodologický koncept své diplomové práce formou prezentace před kolegiem pedagogů katedry.

Výsledky učení

Procvičení dovedností k prezentaci odborného textu - diplomové práce.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Prezentace záměru diplomové práce.

Literatura

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7

ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. 1. vyd. Praha: SLON, 2005. 210 s. ISBN 80-86429-40-7

ELSAESSER, Thomas - HAGENER, Malte. Film Theory. An Introduction Through the Senses. New York ; London : Routledge, 2015. 237 s. ISBN 9781138824300

Hodnoticí metody a kritéria

Je hodnocena promyšlenost konceptu a úroveň prezentace.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů