Prezentace záměru diplomové práce

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301PZDP Z 1 30S česky zimní

Garant předmětu

Lucia KAJÁNKOVÁ, Marek VAJCHR

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucia KAJÁNKOVÁ, Marek VAJCHR

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student dokáže prezentovat promyšlený koncept odborné textu - diplomové práce..

Forma studia

Prezentace..

Předpoklady a další požadavky

.

Obsah kurzu

Student na základě vlastního písemného a/nebo audiovizuálního podkladu představí téma, předběžnou pracovní hypotézu a zvažované metodologické koncepty své diplomové práce formou prezentace před kolegiem pedagogů katedry..

Doporučená nebo povinná literatura

.

Hodnoticí metody a kritéria

Je hodnocena promyšlenost záměru a úroveň prezentace..

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů