Prezentace záměru diplomové práce

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301PZDP zápočet 1 20 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 10 až 15 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Lucia KAJÁNKOVÁ, Marek VAJCHR

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucia KAJÁNKOVÁ, Marek VAJCHR

Obsah

Student na základě vlastního písemného a/nebo audiovizuálního podkladu představí téma, předběžnou pracovní hypotézu a zvažované metodologické koncepty své diplomové práce formou prezentace před kolegiem pedagogů katedry, v jehož rámci proběhne strukturovaná debata.

Výsledky učení

Student vytvoří a dokáže strukturovaně prezentovat promyšlený koncept odborné textu - diplomové práce a v rámci strukturované debaty reagovat na připomínky kolegia pedagogů katedry.

Předpoklady a další požadavky

.

Literatura

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7

ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. 1. vyd. Praha: SLON, 2005. 210 s. ISBN 80-86429-40-7

ELSAESSER, Thomas - HAGENER, Malte. Film Theory. An Introduction Through the Senses. New York ; London : Routledge, 2015. 237 s. ISBN 9781138824300

Hodnoticí metody a kritéria

Je hodnocena promyšlenost záměru, úroveň prezentace a schopnost vést kritickou debatu.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů