Scenáristická dílna 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301SCDI1 zkouška 5 3 hodiny DÍLEN týdně (45 minut), 98 až 123 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Tereza BRDEČKOVÁ, Jiří DUFEK, Petr JARCHOVSKÝ, Jaroslav POZZI, Jan PRUŠINOVSKÝ, Martin RYŠAVÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tereza BRDEČKOVÁ, Jiří DUFEK, Petr JARCHOVSKÝ, Jaroslav POZZI, Jan PRUŠINOVSKÝ, Martin RYŠAVÝ

Obsah

Ve scenáristické dílně na magisterském stupni si studenti mohou zvolit pedagoga, pod jehož vedením vyvíjejí formát scénáře pro celovečerní hraný film od fáze námětu, přes synopsi až po finální verzi diplomového scénáře. Výuka se odehrává formou kolektivní dramaturgie v rámci dílny, formou individuálních konzultací s vedoucím pedagogem, nevylučuje se možnost dalších případných konzultací s oslovenými pedagogy či profesionály z praxe.

Výsledky učení

Praktické osvojování a tříbení scenáristických a dramaturgických dovedností.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu

Literatura

FIELD, Syd: Jak napsat dobrý scénář. Základy scenáristiky. Rybka Publishers, Praha 2007. ISBN 80-87067-65-7

ARONSON, Linda. Scénář pro 21. století. 1. vydání, NAMU 2014. ISBN 978-80-7331-314-2

Literatura související s tématem diplomového scénáře je aktuálně zadávána vedoucím dílny.

Hodnoticí metody a kritéria

Je hodnocena aktivní účast studenta v kolektivní dramaturgii, v konzultacích, plnění dílčích úkolů, důsledná práce a včasné odevzdání zadané práce.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů