Tisk studijního plánu

Studijní plán Scenáristika a dramaturgie - Mg – 1. ročník

Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Scenáristická dílna
 
301SCDI1 ZK 5 3DT 301SCDI2 ZK 5 3DT
Minimální počet kreditů za semestr 5 5
Povinné předměty
Aktuální tendence audiovizuální tvorby
 
301FS Z 1 20CS
Dramaturgické trendy, postupy a praxe
 
301DRAT1 ZK 4 3ST 301DRAT2 ZK 4 3ST
Formální příprava na praktickou činnost v audiovizi
 
301FPPC Z 1 2ST
Krátkometrážní scénář pro realizační cvičení
 
301KRAS Z 5 80CS Předmět není vypsán
Literatura: témata a trendy 301LTT ZK 2 2ST
Pedagogická asistence KSD
 
301PEAP Z 4 80P Předmět není vypsán 301PEAP Z 4 80P Předmět není vypsán
Prezentace záměru diplomové práce 301PZDP Z 1 20PS
Prezentace záměru diplomového scénáře
 
301PZDS Z 1 20PS
Seminář k teoretické diplomové práci 301TDP1 Z 3 14SS 301TDP2 Z 3 14SS
Writer’s Room 301WIR1 Z 4 2ST 301WIR2 Z 4 26SS
Závěrečné soustředění pro magistry
 
301ZSM1 Z 4 100P
Minimální počet kreditů za semestr 15 17
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702FAOU3 ZK 3 2ST 702FAOU4 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 3 3
Povinně volitelné předměty
Mezioborová spolupráce a praxe V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů (maximálně 0)
Rozšiřující kompetence V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů (maximálně 0)
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty Mgr - pouze pro KSD
Cizí jazyky FAMU - volitelné
Tělesná výchova FAMU - volitelné
Volitelné předměty FAMU
Volitelné předměty FAMU - pro MgA studium
Modulová výuka FAMU
Moduly KSD
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 23 25
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 7 5
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
① Rozšiřující kompetence [301PVBRK]

301PVB_M #

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Prezentace záměru diplomové práce (301PZDP) ZT Diplomovou prací
Prezentace záměru diplomového scénáře (301PZDS) PZ Absolventským výkonem
Seminář k teoretické diplomové práci 1 (301TDP1) ZT Diplomovou prací
Seminář k teoretické diplomové práci 2 (301TDP2) ZT Diplomovou prací
Verze diplomové práce (301VDIP) ZT Diplomovou prací
Koncept diplomové práce (301KOD) ZT Diplomovou prací
Dramaturgické trendy, postupy a praxe 1 (301DRAT1) PZ Absolventským výkonem
Dramaturgické trendy, postupy a praxe 2 (301DRAT2) PZ Absolventským výkonem
Scenáristická dílna 1 (301SCDI1) PZ Absolventským výkonem
Scenáristická dílna 2 (301SCDI2) PZ Absolventským výkonem
Scenáristická dílna 3 (301SCDI3) PZ Absolventským výkonem
Scenáristická dílna 4 (301SCDI4) PZ Absolventským výkonem
Verze diplomového scénáře (301VES) PZ Absolventským výkonem
Aktuální tendence audiovizuální tvorby (301FS) ZT Teoretické aspekty literární a filmové narace (S301MFSFV)
Literatura: témata a trendy (301LTT) ZT