Seminář k teoretické diplomové práci 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301TDP1 Z 3 14 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 65 až 80 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Lucia KAJÁNKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucia KAJÁNKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Přehled v hlavních trendech myšlení (o) filmu, seznámení s kanonickými texty hlavních směrů filmové teorie, příprava vlastní teoretické diplomové práce.

Forma studia

Seminář

Předpoklady a další požadavky

Bakalářská teoretická práce, metodologický seminář povinný pro bakalářský stupeň FAMU (či obdoba na jiné vysoké škole).

Ochota reflektovat film (a především scenáristickou a dramaturgickou složku) z různých úhlů a diskutovat v semináři.

Obsah kurzu

Účelem semináře je seznámit studenty/ky s teorií, metodikou a postupy při psaní diplomové práce. Po všeobecném seznámení s problematikou následují pravidelné individuální konzultace.

Osnova:

  1. Volba a vymezení tématu - jeho explikace;
  2. Sběr materiálu, bibliografická rešerše - včetně internetového vyhledávání a užití odborných databází, pravidla zpracování seznamu pramenů a užité literatury;
  3. Metodika citování, unifikované uvádění dat;
  4. Význam a návrh osnovy (úvod, stať a závěr);
  5. Doporučený rozsah diplomové práce, české, anglické resumé;

Doporučená nebo povinná literatura

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7

ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. 1. vyd. Praha: SLON, 2005. 210 s. ISBN 80-86429-40-7

ELSAESSER, Thomas - HAGENER, Malte. Film Theory. An Introduction Through the Senses. New York; London: Routledge, 2015. 237 s. ISBN 9781138824300

HANÁKOVÁ, Petra. Pandořina skřínka aneb Co feministky provedly filmu? Praha: Academia, 2007. ISBN, 978-80-200-1551-8

BENDOVÁ, Helena. Umění počítačových her. Praha: NAMU. ISBN: 978-80-7331-421-7

LEITCH, Thomas (ed.): The Oxford Handbook of Adaptation Studies. Oxford University Press 2017. ISBN 9780199331000

THOMPSON, Kristin. Storytelling in the New Hollywood: Understanding Classical Narrative Technique. Harvard University Press 1999.ů ISBN 9780674839755

FEDROVÁ, Stanislava - JEDLIČKOVÁ, Alice (ed.): Intermediální poetika příběhu. Praha: akropolis 2011. ISBN: 978-80-87481-56-1

Hodnoticí metody a kritéria

Pravidelná účast a aktivní domácí příprava - čtení zadaných textů, zapojování se do diskuze. Výstupem je formulace tématu diplomové práce.

Poznámka

Žádné poznámky.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 233
Učebna 4 (FAMU)

(Lažanský palác)
KAJÁNKOVÁ L.
10:40–13:55
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 1)
V liché týdny
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 10:40–13:55 Lucia KAJÁNKOVÁ Učebna 4 (FAMU)
Lažanský palác
V liché týdny paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů