Verze diplomové práce

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301VDIP zápočet 4 70 hodin (60 minut) praxe nebo samostatné práce ve škole za semestr, 30 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Student/ka nejpozději do konce čtvrtého semestru magisterského stupně vypracuje a odevzdá „předfinální“ verzi teoretické diplomové práce, která poskytuje komplexní a strukturovanou představu o její finální podobě. Zároveň předloží zdůvodněný časový plán finalizace diplomové práce.

Výsledky učení

Procvičení dovedností k napsání hrubé verze odborného textu - diplomové práce.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Koncept diplomové práce.

Literatura

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7

ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. 1. vyd. Praha: SLON, 2005. 210 s. ISBN 80-86429-40-7

ELSAESSER, Thomas - HAGENER, Malte. Film Theory. An Introduction Through the Senses. New York ; London : Routledge, 2015. 237 s. ISBN 9781138824300

Hodnoticí metody a kritéria

Vedoucí diplomové práce hodnotí výsledek dosavadní práce studenta/ky a schopnost účelně naplánovat její finalizaci.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů