Verze diplomové práce

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301VDIP Z 4 70 hodin (60 minut) praxe nebo samostatné práce ve škole za semestr, 30 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Procvičení dovedností k napsání hrubé verze odborného textu - diplomové práce.

Forma studia

Konzultace.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Koncept diplomové práce.

Obsah kurzu

Student/ka nejpozději do konce čtvrtého semestru magisterského stupně vypracuje a odevzdá „předfinální“ verzi teoretické diplomové práce, která poskytuje komplexní a strukturovanou představu o její finální podobě. Zároveň předloží zdůvodněný časový plán finalizace diplomové práce.

Doporučená nebo povinná literatura

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7

ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. 1. vyd. Praha: SLON, 2005. 210 s. ISBN 80-86429-40-7

ELSAESSER, Thomas - HAGENER, Malte. Film Theory. An Introduction Through the Senses. New York ; London : Routledge, 2015. 237 s. ISBN 9781138824300

Hodnoticí metody a kritéria

Vedoucí diplomové práce hodnotí výsledek dosavadní práce studenta/ky a schopnost účelně naplánovat její finalizaci.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů