Scenáristická dílna 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301SCDI4 zkouška 6 3 hodiny DÍLEN týdně (45 minut), 119 až 149 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Ve scenáristické dílně na magisterském stupni si studenti mohou zvolit pedagoga, pod jehož vedením vyvíjejí formát scénáře pro celovečerní hraný film od fáze námětu, přes synopsi až po finální verzi diplomového scénáře. Výuka se odehrává formou kolektivní dramaturgie v rámci dílny, formou individuálních konzultací s vedoucím pedagogem, nevylučuje se možnost dalších případných konzultací s oslovenými pedagogy či profesionály z praxe.

Výsledky učení

Úkolem je profesně plnohodnotný scénář, který odpovídá požadavkům pro realizaci krátko či středometrážního filmu (do 60 minut), určeného pro filmovou nebo televizní distribuci. Posuzovány jsou kvalita (závažnost, respektive originalita) příběhu, jeho dramatická struktura, charaktery postav, kvalita a funkční uplatnění dialogu, volba a dramatická funkce zvolených prostředí a zvolených situací.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

FIELD, Syd: Jak napsat dobrý scénář. Základy scenáristiky. Rybka Publishers, Praha 2007. ISBN 80-87067-65-7

ARONSON, Linda. Scénář pro 21. století. 1. vydání, NAMU 2014. ISBN 978-80-7331-314-2

Literatura související s tématem diplomového scénáře je aktuálně zadávána vedoucím dílny.

Hodnoticí metody a kritéria

Je hodnocena aktivní účast studenta v kolektivní dramaturgii, v konzultacích, plnění dílčích úkolů, důsledná práce a včasné odevzdání zadané práce.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů