Writer’s Room 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301WIR2 zápočet 4 26 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 81 až 101 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Tématem intenzivního modulu je fungování writers room v televizní produkci. Systém kolektivní práce skupiny scenáristů pod vedením showrunnera je především v americkém kontextu zavedeným způsobem práce již po několik desetiletí a je také úzce svázaný s aktuálním ‘zlatým věkem’ tzv. quality TV. V posledních letech se stává obvyklým již i v domácím kontextu. Studenti/ky si osvojují tento způsob práce formou intenzivního několikadenního soustředění. Jeho součástmi jsou komentované projekce a diskuze a následný praktický workshop, v rámci kterého studenti/ky, rozdělení do tří skupin, vytvářejí outline epizody tří žánrově různých, existujících seriálů (outline pro spec script) pod vedením tutorů v rolích showrunnerů.

Výsledky učení

Absolventi/ky budou seznámeni se základními pojmy a procesy fungování writers room, kontextu v rámci současné české televizní produkce. Aktivně a prakticky si vyzkoušejí práci scenáristy/ky ve writers room v simulovaných podmínkách workshopu.

Předpoklady a další požadavky

Orientace v scenáristických a dramaturgických pojmech, schopnost autorsky pracovat v kolektivu (nebo se o to alespoň pokusit), zájem o televizní seriálovou produkci.

Literatura

ECO, Umberto. Jak interpretovat seriály, in: Umberto Eco: Meze Interpretace, Praha: Karolinum, 2004. 332 s. ISBN 80-246-0740-9

BRETT, Martin. The Difficult Men. Behind the Scenes of a Creative Revolution: From The Sopranos and The Wire to Mad Men and Breaking Bad. London: Penguin Books, 2014. ISBN: 978-0143125693.

KALLAS, Christina. Inside The Writers' Room: Conversations with American TV Writers. London: Red Globe Press, 2013. ISBN: 978-1137338105.

KOKEŠ, Radomír D. Světy na pokračování. Rozbor možností seriálového vyprávění. Praha: Filip Tomáš – Akropolis, 2016. 240 s. ISBN 978-80-7470-146-7.

SZCZEPANIK, Petr, PJAJČÍKOVÁ, Eva. Group Writing for Post-socialist Television (dostupné na autorově profilu na academia.edu) https://cuni.academia.edu/PetrSzczepanik/

KOUBEK, Petr. Writers’room v české seriálové tvorbě, diplomová práce FAMU, 2017

Hodnoticí metody a kritéria

100% aktivní účast, práce v přidělené skupině a odevzdání společného výstupu v zadaném termínu;

odevzdání 2-stránkové reflexe probírané problematiky a dvou do scénáře rozepsaných obrazů z outline epizody.

Poznámka

Vzhledem k workshopové povaze modulu je účast omezena pro studenty KSD. Studenti bakalářského stupně KSD si modul můžou zapsat navíc k povinnému soustředění v Poněšicích, v tom případě ale kromě aktivní účasti také odevzdají navazující úkol, aby jim byl započten též modul. Studenti magisterského stupně KSD se můžou volitelně zapsat jako na standardní modul.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů