Zjednodušený studijní plán Scenáristika a dramaturgie - Mg

Katedra scenáristiky a dramaturgie

Studijní program: Scenáristika a dramaturgie

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702FAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
301DRAT1 Dramaturgické trendy, postupy a praxe 1 ZK 4
301LTT Literatura: témata a trendy ZK 2
301PZDS Prezentace záměru diplomového scénáře Z 1
301PZDP Prezentace záměru diplomové práce Z 1
301SCDI1 Scenáristická dílna 1 ZK 5
301TDP1 Seminář k teoretické diplomové práci 1 Z 3
301WIR1 Writer’s Room 1 Z 4
Kreditů z povinných předmětů 23
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
301KRAS Krátkometrážní scénář pro realizační cvičení Z 5
301PEAP Pedagogická asistence KSD Z 4
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Mezioborová spolupráce a praxe
výběr ze skupiny Rozšiřující kompetence
výběr ze skupiny Volitelné předměty Mgr - pouze pro KSD
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU - pro MgA studium
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KSD
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
301FS Aktuální tendence audiovizuální tvorby Z 1
702FAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
301DRAT2 Dramaturgické trendy, postupy a praxe 2 ZK 4
301FPPC Formální příprava na praktickou činnost v audiovizi Z 1
301SCDI2 Scenáristická dílna 2 ZK 5
301TDP2 Seminář k teoretické diplomové práci 2 Z 3
301WIR2 Writer’s Room 2 Z 4
301ZSM1 Závěrečné soustředění pro magistry 1 Z 4
Kreditů z povinných předmětů 25
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
301PEAP Pedagogická asistence KSD Z 4
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Mezioborová spolupráce a praxe
výběr ze skupiny Rozšiřující kompetence
výběr ze skupiny Volitelné předměty Mgr - pouze pro KSD
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU - pro MgA studium
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KSD
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 12
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
301KOD Koncept diplomové práce Z 3
301SCDI3 Scenáristická dílna 3 ZK 6
301VDTV Vývoj a dramaturgie TV forem Z 3
301WIR3 Writer’s Room 3 Z 4
Kreditů z povinných předmětů 16
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
301KRAS Krátkometrážní scénář pro realizační cvičení Z 5
301PEAP Pedagogická asistence KSD Z 4
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Mezioborová spolupráce a praxe
výběr ze skupiny Rozšiřující kompetence
výběr ze skupiny Volitelné předměty Mgr - pouze pro KSD
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU - pro MgA studium
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KSD
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
301PROD Producentská dramaturgie Z 2
301SCDI4 Scenáristická dílna 4 ZK 6
301VES Verze diplomového scénáře ZK 9
301VDIP Verze diplomové práce Z 4
301WIR4 Writer’s Room 4 Z 4
301ZSM2 Závěrečné soustředění pro magistry 2 Z 4
Kreditů z povinných předmětů 29
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
301PEAP Pedagogická asistence KSD Z 4
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Mezioborová spolupráce a praxe
výběr ze skupiny Rozšiřující kompetence
výběr ze skupiny Volitelné předměty Mgr - pouze pro KSD
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU - pro MgA studium
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KSD
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 15
Celkem kreditů za ročník 60