Writer’s Room 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301WIR4 Z 4 26S česky letní

Garant předmětu

Marek VAJCHR

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Markéta JINDŘICHOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Absolventi modulu budou seznámeni se základními pojmy a procesy fungování writers room, kontextu v rámci současné české televizní produkce. Aktivně a prakticky si vyzkoušejí práci scenáristy ve writers’ room v simulovaných podmínkách workshopu.

Forma studia

prezenční, workshop

Předpoklady a další požadavky

Orientace v scenáristických a dramaturgických pojmech, schopnost autorsky pracovat v kolektivu (nebo se o to alespoň pokusit), zájem o televizní seriálovou produkci.

Obsah kurzu

Tématem modulu je fungování writers’ room v televizní produkci. Systém kolektivní práce skupiny scenáristů pod vedením showrunnera je především v americkém kontextu zavedeným způsobem práce již po několik desetiletí a je také úzce svázaný s aktuálním ‘zlatým věkem’ tzv. quality TV.

Třídenní intenzivní modul v RA AMU Poněšice má za náplň úvod do problematiky psaní ve writers’ room-u, komentované projekce a diskuze a jeho hlavní částí je praktický workshop, v rámci kterého studenti, rozdělení do tří skupin, budou vytvářet outline epizody tří žánrově různých, existujících seriálů (outline pro spec script) pod vedením tutorů v rolích showrunnerů. Tutory budou MgA. Miro Šifra, MgA. Petr Koubek a Mgr. Lucia Kajánková.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

Umberto Eco: Jak interpretovat seriály (In: Umberto Eco: Meze Interpretace)

Martin Brett: The Difficult Men: Behind the Scenes of a Creative Revolution: From the Sopranos and the Wire to Mad Men and Breaking Bad

Christina Kallas: Inside the Writers’ Room

Radomír Kokeš: Světy na pokračování. Rozbor možností seriálového vyprávění

Petr Szczepanik, Eva Pjajčíková: Group Writing for Post-socialist Television (dostupné na autorově profilu na academia.edu)

Petr Koubek: WRITERS’ ROOM V ČESKÉ SERIÁLOVÉ TVORBĚ (diplomová práce na FAMU, 2017)

Hodnoticí metody a kritéria

100% aktivní účast, práce v přidělené skupině a odevzdání společného výstupu v sobotu večer v Poněšicích;

odevzdání 2-stránkové reflexe probírané problematiky a dvou do scénáře rozepsaných obrazů z outline-u epizody, vytvořeného v Poněšicích, emailem na lucia.kajankova@gmail.com do 12. listopadu 2017.

Poznámka

Vzhledem k workshopové povaze modulu je účast omezena pro studenty KSD. Studenti bakalářského stupně KSD si modul můžou zapsat navíc k povinnému soustředění v Poněšicích, v tom případě ale kromě aktivní účasti také odevzdají navazující úkol, aby jim byl započten též modul. Studenti magisterského stupně KSD se můžou volitelně zapsat jako na standardní modul.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 233
Učebna 4 (FAMU)

(Lažanský palác)
JINDŘICHOVÁ M.
14:50–18:05
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 14:50–18:05 Markéta JINDŘICHOVÁ Učebna 4 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů