Mezioborová spolupráce a praxe

Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh Zakončení Kredity Rozsah Semestr
Vyučující
301MS1 Mezioborová spolupráce 1 česky Z 2 40CS zimní
301MS2 Mezioborová spolupráce 2 česky Z 4 80CS zimní
301PRP1 Profesní praxe 1 česky Z 2 50P zimní
301PRP2 Profesní praxe 2 česky Z 4 100P zimní