Mezioborová spolupráce a praxe

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
301MS1 Mezioborová spolupráce 1 česky Z 2 40CS Zapsat
301MS2 Mezioborová spolupráce 2 česky Z 4 80CS Zapsat
301PRP1 Profesní praxe 1 česky Z 2 50P Zapsat
301PRP2 Profesní praxe 2 česky Z 4 100P Zapsat