Profesní praxe 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301PRP1 Z 2 50 hodin (60 minut) praxe nebo samostatné práce ve škole za semestr, 0 až 10 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Petr JARCHOVSKÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Petr JARCHOVSKÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti si osvojí dovednosti potřebné pro plynulý přechod do praxe.

Forma studia

Praktická stáž

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu

Obsah kurzu

Student získá profesní praxi v některé audiovizuální instituci (například stáží ve veřejnoprávním televizním médiu, účastí ve štábu při natáčení profesionálního filmu). Rozsah praxe je 5-10 dní, praxi lze plnit kdykoli v průběhu magisterského studia. Konkrétní místo a způsob realizace praxe může navrhnout student, vždy je předem konzultuje s garantem programu, který příslušnou formu praxe schválí jako formu plnění předmětu.

Doporučená nebo povinná literatura

Předmět nepředepisuje studijní literaturu.

Hodnoticí metody a kritéria

Student praxi doloží potvrzením instituce a předloží garantovi zprávu o jejím plnění v rozsahu nejméně 1NS.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů