Profesní praxe 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301PRP1 zápočet 2 50 hodin (60 minut) praxe nebo samostatné práce ve škole za semestr, 0 až 10 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Marek VAJCHR

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marek VAJCHR

Obsah

Student získá profesní praxi v některé audiovizuální instituci (například stáží ve veřejnoprávním televizním médiu, účastí ve štábu při natáčení profesionálního filmu). Rozsah praxe je 5-10 dní, praxi lze plnit kdykoli v průběhu magisterského studia. Konkrétní místo a způsob realizace praxe může navrhnout student, vždy je předem konzultuje s garantem programu, který příslušnou formu praxe schválí jako formu plnění předmětu.

Výsledky učení

Studenti si osvojí dovednosti potřebné pro plynulý přechod do praxe.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu

Literatura

Předmět nepředepisuje studijní literaturu.

Hodnoticí metody a kritéria

Student praxi doloží potvrzením instituce a předloží garantovi zprávu o jejím plnění v rozsahu nejméně 1NS.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů