Mezioborová spolupráce 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301MS1 zápočet 2 40 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 20 až 30 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Marek VAJCHR

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marek VAJCHR

Obsah

Dramaturgická spolupráce se studenty z jiných kateder FAMU při přípravě audiovizuálního díla nad rámec určený povinnými předměty mg. studijního plánu.

Výsledky učení

Studenti si procvičí své dramaturgické dovednosti v týmové spolupráci.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu

Literatura

Předmět nepředepisuje studijní literaturu.

Hodnoticí metody a kritéria

Student předloží zprávu o průběhu spolupráce potvrzenou studentem, s nímž spolupracoval, a vedoucím příslušné katedry.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů