Mezioborová spolupráce 2

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301MS2 zápočet 4 80 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 40 až 60 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Marek VAJCHR

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marek VAJCHR

Obsah

Scenáristická, případně režijní spolupráce se studenty z jiných kateder FAMU při přípravě, případně výrobě audiovizuálního díla nad rámec určený povinnými předměty mg. studijního plánu.

Výsledky učení

Studenti si procvičí své dramaturgické dovednosti v týmové spolupráci.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu

Literatura

Předmět nepředepisuje studijní literaturu.

Hodnoticí metody a kritéria

Student předloží zprávu o průběhu spolupráce potvrzenou studentem, s nímž spolupracoval, a vedoucím příslušné katedry.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů