Prezentace záměru diplomového scénáře

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301PZDS Z 1 20 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 10 až 15 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Marek VAJCHR

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marek VAJCHR

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student dokáže prezentovat promyšlený koncept tvůrčího výstupu, diplomového scénáře, a reagovat na podněty a připomínky pedagogů.

Forma studia

Seminář

Předpoklady a další požadavky

in progress

Obsah kurzu

Studenti na základě vlastního písemného nebo audiovizuálního podkladu představí promyšlený námět a koncept svého diplomového autorského scénáře, jeho zamýšlený žánr, charakteristiku obsahu a nástin fabule. V rámci kolegia pedagogů katedry a případných hostů z katedry produkce a katedry režie proběhne o prezentacích moderovaná rozprava, v nichž se studenti budou moct vyjádřit k případným připomínkám.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura související s tématem diplomového scénáře je aktuálně zadávána vedoucím práce.

Hodnoticí metody a kritéria

Je hodnocen promyšlený koncept a námět diplomového scénáře, prezentovaný podle aktuálního zadání v písemné nebo audiovizuální podobě, a úroveň jeho prezentace.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů