Scenáristická dílna 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301SCDI3 zkouška 6 3 hodiny DÍLEN týdně (45 minut), 123 až 153 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Ve scenáristické dílně na magisterském stupni si studenti mohou zvolit pedagoga, pod jehož vedením vyvíjejí formát scénáře pro celovečerní hraný film od fáze námětu, přes synopsi až po finální verzi diplomového scénáře. Výuka se odehrává formou kolektivní dramaturgie v rámci dílny, formou individuálních konzultací s vedoucím pedagogem, nevylučuje se možnost dalších případných konzultací s oslovenými pedagogy či profesionály z praxe.

Výsledky učení

Praktické osvojování a tříbení scenáristických a dramaturgických dovedností.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

FIELD, Syd: Jak napsat dobrý scénář. Základy scenáristiky. Rybka Publishers, Praha 2007. ISBN 80-87067-65-7

ARONSON, Linda. Scénář pro 21. století. 1. vydání, NAMU 2014. ISBN 978-80-7331-314-2

Literatura související s tématem diplomového scénáře je aktuálně zadávána vedoucím dílny.

Hodnoticí metody a kritéria

Je hodnocena aktivní účast studenta v kolektivní dramaturgii, v konzultacích, plnění dílčích úkolů, důsledná práce a včasné odevzdání zadané práce.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů