Aktuální tendence audiovizuální tvorby

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301FS zápočet 1 20 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 10 až 15 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Předmět formou strukturovaných rozprav o předmětech individuálně vyhraněného teoretického zájmu studentů magisterského stupně reflektuje příslušná témata z novější audiovizuální produkce prizmatem filmové vědy, teorie dramaturgie, filmové naratologie, mediální teorie, odborné publicistiky a příbuzných disciplín, jež představují vědomostní horizont pro tvorbu diplomové práce. Tyto strukturované rozpravy jsou vztahovány k aktuální audiovizuální tvorbě, reprezentované zejména výraznými počiny na poli festivalové tvorby, kvalitních televizních a webových seriálů.

Výsledky učení

Studenti realizují strukturovanou oborovou rešerši pro svou diplomovou práci obsahově související s vybraným segmentem aktuální audiovizuální tvorby

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu

Literatura

BORDWELL, David. Poetics of cinema. New York: Routledge, 2008. ISBN 9780415977784

KITTLER, Friedrich. Gramofon. Film. Typewriter. Praha: Karolinum 2017. ISBN 9788024632162

KOKEŠ, Radomír D. Rozbor filmu. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7756-0

STAIGER, Janet: Media Reception Studies. New York: NY University Press, 2005. ISBN 9780814781357

ALLEN, Robert C. a Douglas GOMERY. Film History. Theory and Practice. McGraw - Hill, 1985. ISBN 9780075548713

Další Literatura je zadávána a konzultována s pedagogem podle příslušného předmětu teoretického zájmu.

Hodnoticí metody a kritéria

Je hodnocena schopnost studenta na základě vědomostní rešerše představit a reflektovat hlavní předmět svého teoretického zájmu v kontextu aktuálních tendencí audiovizuální tvorby.

Poznámka

.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů