Aktuální tendence audiovizuální tvorby

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301FS Z 1 20 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 10 až 15 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti realizují strukturovanou oborovou rešerši pro svou diplomovou práci obsahově související s vybraným segmentem aktuální audiovizuální tvorby

Forma studia

Pedagog monitoruje reflektovanou četbu literatury vztahující se k předmětům vyhraněného teoretického zájmu studentů a na ní založenou debatu.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu

Obsah kurzu

Předmět formou strukturovaných rozprav o předmětech individuálně vyhraněného teoretického zájmu studentů magisterského stupně reflektuje příslušná témata z novější audiovizuální produkce prizmatem filmové vědy, teorie dramaturgie, filmové naratologie, mediální teorie, odborné publicistiky a příbuzných disciplín, jež představují vědomostní horizont pro tvorbu diplomové práce. Tyto strukturované rozpravy jsou vztahovány k aktuální audiovizuální tvorbě, reprezentované zejména výraznými počiny na poli festivalové tvorby, kvalitních televizních a webových seriálů.

Doporučená nebo povinná literatura

BORDWELL, David. Poetics of cinema. New York: Routledge, 2008. ISBN 9780415977784

KITTLER, Friedrich. Gramofon. Film. Typewriter. Praha: Karolinum 2017. ISBN 9788024632162

KOKEŠ, Radomír D. Rozbor filmu. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7756-0

STAIGER, Janet: Media Reception Studies. New York: NY University Press, 2005. ISBN 9780814781357

ALLEN, Robert C. a Douglas GOMERY. Film History. Theory and Practice. McGraw - Hill, 1985. ISBN 9780075548713

Další Literatura je zadávána a konzultována s pedagogem podle příslušného předmětu teoretického zájmu.

Hodnoticí metody a kritéria

Je hodnocena schopnost studenta na základě vědomostní rešerše představit a reflektovat hlavní předmět svého teoretického zájmu v kontextu aktuálních tendencí audiovizuální tvorby.

Poznámka

.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů