Vývoj a rozpracování scénáře pro patnáctiminutové realizační cvičení KSD

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301MVRS zápočet 2 česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Vývoj a rozpracování formátu scénáře pro formát patnáctiminutového hraného filmu. Intenzivní tvůrčí kurz zaměřený na kompletní vývoj scénáře v přesně daném formátu a směřující k realizaci ve spolupráci s katedrou produkce a potažmo s dalšími realizačními katedrami. Kurz je zaměřený na praktickou scenáristiku a dramaturgii a vývoj látky míříci k realizaci filmu v rámci školy.

Výsledky učení

Na výsledky práce v kurzu přímo navazuje vnitřní soutěž katedry, která vybere z kolekce vzniklých prací tři scénáře a doporučí je k realizaci v rámci realizačního cvičení garantovaného děkanem školy. Tři vybrané látky následně v letním semestru získají svého producenta v rámci KP a hledají realizátora a odpovídající podobu realizace. Kurz připravuje studenty na budoucí scenáristickou praxi, míří k osvojení řemesla a zároveň k zachování uměleckých autorských tvůrčích východisek, umožňuje autorovi látky rozhodovat o svém autorském díle, mít zásadní podíl a vliv na podobu jeho realizace, případně se realizace scénáře ujmout.

Předpoklady a další požadavky

Intenzivní účast studenta pod vedením vedoucího pedagoga.

Literatura

Tento předmět nepředepisuje povinnou literaturu.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet a kreditní body se udělují na základě absolvování celého kurzu a na základě konkrétního materiálu, který je výsledkem tvůrčí práce.

Poznámka

žádné

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů