Konzultační dílna KSD 1

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301KD1 zápočet 1 9 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 18 až 23 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Petr JARCHOVSKÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tereza BRDEČKOVÁ, Petr JARCHOVSKÝ, Jaroslav POZZI, Martin RYŠAVÝ

Obsah

Individuální konzultace studentů ostatních kateder FAMU (nikoli KSD) se zvolenými pedagogy KSD.

Výsledky učení

Umožnit studentům nescenáristického zaměření konzultovat své projekty s pedagogy KSD a osvojovat si metody praktické dramaturgie.

Předpoklady a další požadavky

K tomuto předmětu nejsou třeba žádné prerekvizity.

Literatura

Žádné studijní materiály.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny za minimálně 80% z celkového počtu hodin konzultační dílny.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů