Konzultační dílna KSD 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301KD2 Z 1 9 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 18 až 23 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Umožnit studentům nescenáristického zaměření konzultovat své projekty s pedagogy KSD a osvojovat si metody praktické dramaturgie.

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

K tomuto předmětu nejsou třeba žádné prerekvizity.

Obsah kurzu

Individuální konzultace studentů ostatních kateder FAMU (nikoli KSD) se zvolenými pedagogy KSD.

Doporučená nebo povinná literatura

Žádné studijní materiály.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny za minimálně 80% z celkového počtu hodin konzultační dílny.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů