Scénář pro ateliérové cvičení KR

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301SAR zápočet 1 30 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 3 až 8 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Marek VAJCHR

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marek VAJCHR

Obsah

Student samostatně nebo pod vedením pedagoga své dílny vyvíjí krátkometrážní scénář na konkrétní zadání pro ateliérové cvičení KR FAMU.

Výsledky učení

Krátký scénář na kontrétní zadání pro ateliérové cvičení katedry režie FAMU.

Předpoklady a další požadavky

Žádné speciální předpoklady ani požadavky.

Literatura

Bez doporučené a povinné literatury.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen za v termínu odevzdaný krátký scénář přesně odpovídající zadání. Termín odevzdání scénáře na adresu sekretářky katedry je 16. leden 2022.

Poznámka

Konkrétní zadání - prostředí, počet postav, případná další specifika - oznámí katedra režie na začátku zimního semestru. Scénář student odevzdá do předem stanoveného data (v lednu).

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů