Laboratoř scenáristiky a dramaturgie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301MLSD zápočet 2 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Co je filmový obraz? Jaké má kvality a jak se tyto kvality projevují již při

počáteční tvorbě obrazu - nejdříve v imaginaci a následně ve scenáristickém

zápisu? A můžeme my, jako autoři a autorky, naši imaginaci trénovat tak,

abychom dokázali filmové obrazy nejen tvořit, ale následně je i komplexně

rozvíjet?

Laboratoř scenáristiky a dramaturgie, která je vhodná především pro studenty

KSD a KR, si klade přesně tyto otázky a prací ve skupině na ně nachází

odpovědi. V laboratoři společně s pedagogem pracujeme v maximálním počtu 5

studentů. Vstupenkou do laboratoře je filmový obraz - může být napsaný, ale i

odvyprávěný nebo dokonce natočený. V žádném případě však nepožadujeme

ucelené vyprávění ani pevnou dramaturgickou stavbu. Obraz (nebo sekvence

obrazů) by měl nicméně obsahovat témata, postavy, motivy nebo jakékoliv další

intenzity, které dráždí imaginaci autora a budí v něm zájem.

V laboratoři představené obrazy následně ve skupině společně rozvíjíme,

nacházíme jejich význam, silná místa a cesty k jejich dalšímu vývoji. Práce ve

skupině, která je oproštěná běžných dílenských procesů - nesoustředíme se na

vytvoření uceleného scénáře, na kauzality nebo příběh - přináší svobodnou

diskuzi, v níž je student a jeho obraz zcela zproštěn kritického hodnocení ze

strany pedagoga či dalších studentů. Tato svoboda má přitom potenciál nejen

vrátit účastníkům dílny chuť tvořit, ale tvořit hravě a s lehkostí. Je to totiž právě

hra a lehkost, která se z tvorby hlavně při časovém tlaku klauzurních cvičení

často vytrácí.

Výsledky učení

Z těchto cvičení si každý student odnese schopnost lépe chápat vlastní

imaginativní zdroje a procesy, schopnost uvažovat už o scenáristickém zápisu

jako o filmovém obrazu, osvojí si širší pochopení filmových výrazových prvků a

toho, jak je lze citlivě utvářet už v textu. V neposlední řadě - krátké obrazy

napsané pro laboratorní scenáristickou dílnu některé autory a autorky inspirují k

jejich přetavení či rozvinutí do krátkometrážního a někdy i celovečerního

scénáře

Předpoklady a další požadavky

žádné

Literatura

není

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na modulu.

Práce v laboratoři probíhá každé úterý ve dvou paralelkách, v časech 15:4,-18:05 a 18:10-20:35

Podmínkou splnění modulu je účast na 4. dílnách, přičemž vstupenkou do

dílny je již výše zmíněný filmový obraz. Termíny jednotlivých dílen si

student může zvolit dle svých vlastních časových možností. S případnými

dotazy se obracejte na Natálii Antoňákovou (antona01@st.amu.cz), asistentku

laboratoře scenáristiky a dramaturgie

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů