Vizuální efekty ve filmu a televizi 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304VEF1 Z 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Antonín WEISER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Antonín WEISER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je seznámit posluchače se základy digitálních postprodukčních VFX technologií. Absolvent přednášek by měl rozumět v základních principech jak připravit a s kým dokončit projekt s VFX scénami.

Forma studia

Seminář

Předpoklady a další požadavky

Základní orientace v digitálních postprodukčních technologiích.

Obsah kurzu

Předmět je zaměřen na základní praktické seznámení s používanými technikami a technologiemi pro tvorbu současných VFX záběrů. Zabývá se analýzou příběhu,vizuálním zdůrazněním a podporou dramatických situací. Seznámí posluchače s hledisky pro využívání VFX efektů, jejich tvorbou nejrůznějšími prostředky a hodnocení. Na filmových ukázkách ze světové tvorby i z kameramanské praxe přednášejícího provedu posluchače se základními VFX technikami ve filmovém a televizním průmyslu. Přípravou projektu s VFX scénami a se základy workflow v produkci a postprodukci. Na předmět průběžně navazuje seminář : „Photoshop - základy digitálních triků“. Zde posluchači na praktických cvičeních samostatně provádějí jednoduché VFX skicy.

Okruhy předmětu:

VIZUÁLNÍ EFEKTY I.

 1. VÝZNAM A ROZDĚLENÍ FILMOVÝCH TRIKŮ

POŽADAVKY NA VFX

ANYLÝZA PŘÍBĚHU A VIZUÁLNÍ VÝVOJ VE VZTAHU K VFX

HLEDISKO FILMOVÉHO DIVÁKA

HLEDISKO TECHNIKY A VÝROBNÍCH METOD

 1. ZÁKLADNÍ POJMY TRIKOVÉ TERMINOLOGIE

Trikový záběr

Trikové natáčení

Filmový trik

Trikový film

Animovaný film

VFX-vizuální efekty – vše dodávané v postprodukci

Zvláštní efekt – (special effects) SFX speciální efekty

Digitální technologie 2D - 3D

 1. DIGITÁLNÍ TECHNIKY - 2D ZÁKLADNÍ

Rotoscoping – manuální animování, vektorové masky

Klíčování – převádění speciální barvy v záběru na masku

Tracking – analyzování záběru pro pohyb v obraze

Kompositing – skládání různých elementů do záběru

Ukázky jednotlivých technik

 1. DIGITÁLNÍ TECHNIKY - 3D základní

Výroba 3D efektů

Výroba 3D modelu.

Výroba 3D scény.

Digitální kompozice. s 3D kamerou 


 1. VÝROBA FILMOVÉHO PROJEKTU S TRIKOVÝMI ZÁBĚRY

1.Scénář

2.Technický scénář

3.Výtvarné návrhy, přesná charakteristika, koncepty

4.Storyboard

5.CG storyboard – S plánem pohybu kamer

6.Kamerové schéma – top elevation – shooting plany

7.Technologické rozbory,

8.Začátek modelování pro post-produkci (také využitelné v previzU)

9.CG ANIMATIC – PREVIZ

10.CG Pre-light

Robotika

Speciální make-up-y

Rigování rekvizit

11.Výroba kulis, rekvizit a kostýmů

12.Technologické zkoušky,

13.Pyrotechnické zkoušky

Exploze

Destrukce

Referenční efektové zkoušky a záběry

14.Výběr kamerové technologie

Volba objektivů

Výběr a testy kamer

Obrazové a expoziční testy

Volba záznamu a uložistě

Komunikace s provádějící VFX a on-line postprodukcí

Volba kamerového vybavení

Pohybová technika pro kameru: jízda, rameno, jeřáb, dron

 1. Výběr osvětlovací techniky
 2. Plánování praktických efektů
 3. Rozpočty,
 4. Organizace výroby,
 5. Pipeline
 6. On-set supervizor,
 7. Záznam - natáčení,
 8. Plánování postprodukce
 9. Řízení a kontrola výroby.
 10. TECHNOLOGICKÁ PŘÍPRAVA POSTPRODUKČNÍCH 2D A 3D ÚKOLŮ VFX

NÁVAZNOST NA VÝUKU DIGITÁLNÍ WORKFLOW – ING.HŘEBAČKA

1.PARAMETRY DATOVÉHO TOKU

Video a obrazové formáty

Codeky

Frame rate

Prokládání

a)Interlace

b)Progressive

Chroma subsampling

Barevné prostory a jejich management

a)LUT - vytvoření vlastní lut (software 3dlutcreator)

b)Referenční barevné prostory

c)Pracovní barevné prostory

d)Výstupní barevné prostory

e)Image processing system IS-100

f)Bit rate

2.PRIMÁRNÍ OBRAZOVÁ DATA - RAW VS. OSTATNÍ

Debayering (demosaicing)

Interpretace digitálního obrazu z kamery

Interpretace versus degradace obrazu

Parametry výběru digitální kamery

a)Volba záznamu podle požadovaných parametrů datového toku

b)Výběr kamery

Senzor a jeho parametry

a)Bayerova maska

b)Rozlišení

c)Praktická citlivost

d)Citlivost k dennímu a umělému osvětlenÍ

Obrazové a expoziční testy - objektivní a subjektivní hodnocení kvality obrazu

3.PŘÍPRAVA DAT PRO NATÁČENÍ – PRODUKCI

Záběry z previz

Prelight & shooting plany

Koncepty

Motion CAPTURE – R&D – GAME engine

4.PRÁCE NA PLACE

Motion capture

Příprava pro projekce denních prací - daylies

On set grading

Metadata

5.PŘEVOD PRIMÁRNÍCH OBRAZOVÝCH DAT Z PRODUKCE

Metadata

Pro NLE střih

Pro DI PREGRADE – MATCH grading

Pro CG výrobu

6.VÝROBA FINÁLNÍCH MASTER DAT

Vysílačky

DCP pro kina

7.LUT - GENEROVÁNÍ ZOBRAZOVACÍCH PROFILŮ

pro produkci

pro monitorovací zařízení

 1. NATÁČENÍ – PRODUKCE

SUPERVIZE KLÍČOVACÍCH TECHNIK

Sběr HDRI dat

Sběr referenčních dat

a)Photogrametry

b)Matte painting

Lidar scanning

 1. POST-PRODUKCE

NLE střih – Avid, Premiéra ,Final cut,

CG výroba

R&D – VÝZKUM A VÝVOJ

a)výroba nástrojů pro PIPELINE – Organizování dat v projektu

b)nástroje pro 3D

c)nástroje pro 2D

Tracking – SLEDOVÁNÍ

a)Camera tracking

b)Planar tracking

c)Object tracking

d)Motion capture

3D

Layout

Modeling

Texturing

Rigging/Setup

Animation

VFX

Lighting

Rendering

2D

Roto & Paint – Retušování a rotoscoping

Kompositing

DI – COLOUR correction

Doporučená nebo povinná literatura

Richard Rickitt - The History and Technique Special effects: Bilboard Books 2007, 384 pages

Jon Gress - Digital visual effects & compositing: New Riders Pub 2015, 530 pages, ISBN: 0321984382

programy - Avid, Photoshop

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti na přednáškách. Zápočet probíhá individuálně, formou pohovoru,otázky z tématu, vysvětlení postupů na konkrétních příkladech.

Hlediska hodnocení:

Úroveň znalostí a orientace v oboru.

Poznámka

výuka distančně

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 226
Laboratoř dig. kinematogr.

(Lažanský palác)
WEISER A.
09:50–11:25
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 09:50–11:25 Antonín WEISER Laboratoř dig. kinematogr.
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů