Vizuální efekty ve filmu a televizi 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304VEF1 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Antonín WEISER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Antonín WEISER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit posluchače se základy digitálních postprodukčních VFX technologií. Absolvent přednášek by měl rozumět v základních principech jak připravit a s kým dokončit projekt s VFX scénami. Výuka probíhá formou prezentace a projekcí ukázek ke všem probíraným VFX technikám.

Forma studia

Přednáška formou prezentace, obrazový doprovod,ukázky z tvorby klasických filmových triků prováděných v kameře a duplikačními technologiemi i v digitální postprodukci. Analýza ukázek s podrobným rozborem. Projekce trikových pasáží,vše za přítomnosti autora většiny těchto ukázek.Diskuse s posluchači o jejich projektech.

Předpoklady a další požadavky

Základní orientace v digitálních postprodukčních technologiích.

Obsah kurzu

Předmět je zaměřen na základní praktické seznámení s používanými technikami a technologiemi pro tvorbu současných VFX záběrů. Zabývá se analýzou příběhu,vizuálním zdůrazněním a podporou dramatických situací. Seznámí posluchače s hledisky pro využívání VFX efektů, jejich tvorbou nejrůznějšími prostředky a hodnocení. Na filmových ukázkách ze světové tvorby i z kameramanské praxe přednášejícího provedu posluchače se základními VFX technikami ve filmovém a televizním průmyslu. Přípravou projektu s VFX scénami a se základy workflow v produkci a postprodukci. Na předmět průběžně navazuje seminář : „Photoshop - základy digitálních triků“. Zde posluchači na praktických cvičeních samostatně provádějí jednoduché VFX skicy.

Okruhy předmětu:

VIZUÁLNÍ EFEKTY I.

 1. VÝZNAM A ROZDĚLENÍ FILMOVÝCH TRIKŮ

POŽADAVKY NA VFX

ANYLÝZA PŘÍBĚHU A VIZUÁLNÍ VÝVOJ VE VZTAHU K VFX

HLEDISKO FILMOVÉHO DIVÁKA

HLEDISKO TECHNIKY A VÝROBNÍCH METOD

 1. ZÁKLADNÍ POJMY TRIKOVÉ TERMINOLOGIE

Trikový záběr

Trikové natáčení

Filmový trik

Trikový film

Animovaný film

VFX-vizuální efekty – vše dodávané v postprodukci

Zvláštní efekt – (special effects) SFX speciální efekty

Digitální technologie 2D - 3D

 1. DIGITÁLNÍ TECHNIKY - 2D ZÁKLADNÍ

Rotoscoping – manuální animování, vektorové masky

Klíčování – převádění speciální barvy v záběru na masku

Tracking – analyzování záběru pro pohyb v obraze

Kompositing – skládání různých elementů do záběru

Ukázky jednotlivých technik

 1. DIGITÁLNÍ TECHNIKY - 3D základní

Výroba 3D efektů

Výroba 3D modelu.

Výroba 3D scény.

Digitální kompozice. s 3D kamerou 


 1. VÝROBA FILMOVÉHO PROJEKTU S TRIKOVÝMI ZÁBĚRY

1.Scénář

2.Technický scénář

3.Výtvarné návrhy, přesná charakteristika, koncepty

4.Storyboard

5.CG storyboard – S plánem pohybu kamer

6.Kamerové schéma – top elevation – shooting plany

7.Technologické rozbory,

8.Začátek modelování pro post-produkci (také využitelné v previzU)

9.CG ANIMATIC – PREVIZ

10.CG Pre-light

Robotika

Speciální make-up-y

Rigování rekvizit

11.Výroba kulis, rekvizit a kostýmů

12.Technologické zkoušky,

13.Pyrotechnické zkoušky

Exploze

Destrukce

Referenční efektové zkoušky a záběry

14.Výběr kamerové technologie

Volba objektivů

Výběr a testy kamer

Obrazové a expoziční testy

Volba záznamu a uložistě

Komunikace s provádějící VFX a on-line postprodukcí

Volba kamerového vybavení

Pohybová technika pro kameru: jízda, rameno, jeřáb, dron

 1. Výběr osvětlovací techniky
 2. Plánování praktických efektů
 3. Rozpočty,
 4. Organizace výroby,
 5. Pipeline
 6. On-set supervizor,
 7. Záznam - natáčení,
 8. Plánování postprodukce
 9. Řízení a kontrola výroby.
 10. TECHNOLOGICKÁ PŘÍPRAVA POSTPRODUKČNÍCH 2D A 3D ÚKOLŮ VFX

NÁVAZNOST NA VÝUKU DIGITÁLNÍ WORKFLOW – ING.HŘEBAČKA

1.PARAMETRY DATOVÉHO TOKU

Video a obrazové formáty

Codeky

Frame rate

Prokládání

a)Interlace

b)Progressive

Chroma subsampling

Barevné prostory a jejich management

a)LUT - vytvoření vlastní lut (software 3dlutcreator)

b)Referenční barevné prostory

c)Pracovní barevné prostory

d)Výstupní barevné prostory

e)Image processing system IS-100

f)Bit rate

2.PRIMÁRNÍ OBRAZOVÁ DATA - RAW VS. OSTATNÍ

Debayering (demosaicing)

Interpretace digitálního obrazu z kamery

Interpretace versus degradace obrazu

Parametry výběru digitální kamery

a)Volba záznamu podle požadovaných parametrů datového toku

b)Výběr kamery

Senzor a jeho parametry

a)Bayerova maska

b)Rozlišení

c)Praktická citlivost

d)Citlivost k dennímu a umělému osvětlenÍ

Obrazové a expoziční testy - objektivní a subjektivní hodnocení kvality obrazu

3.PŘÍPRAVA DAT PRO NATÁČENÍ – PRODUKCI

Záběry z previz

Prelight & shooting plany

Koncepty

Motion CAPTURE – R&D – GAME engine

4.PRÁCE NA PLACE

Motion capture

Příprava pro projekce denních prací - daylies

On set grading

Metadata

5.PŘEVOD PRIMÁRNÍCH OBRAZOVÝCH DAT Z PRODUKCE

Metadata

Pro NLE střih

Pro DI PREGRADE – MATCH grading

Pro CG výrobu

6.VÝROBA FINÁLNÍCH MASTER DAT

Vysílačky

DCP pro kina

7.LUT - GENEROVÁNÍ ZOBRAZOVACÍCH PROFILŮ

pro produkci

pro monitorovací zařízení

 1. NATÁČENÍ – PRODUKCE

SUPERVIZE KLÍČOVACÍCH TECHNIK

Sběr HDRI dat

Sběr referenčních dat

a)Photogrametry

b)Matte painting

Lidar scanning

 1. POST-PRODUKCE

NLE střih – Avid, Premiéra ,Final cut,

CG výroba

R&D – VÝZKUM A VÝVOJ

a)výroba nástrojů pro PIPELINE – Organizování dat v projektu

b)nástroje pro 3D

c)nástroje pro 2D

Tracking – SLEDOVÁNÍ

a)Camera tracking

b)Planar tracking

c)Object tracking

d)Motion capture

3D

Layout

Modeling

Texturing

Rigging/Setup

Animation

VFX

Lighting

Rendering

2D

Roto & Paint – Retušování a rotoscoping

Kompositing

DI – COLOUR correction

Doporučená nebo povinná literatura

Richard Rickitt „The History and Technique Special effects“

Jon Gress„Digital visual effects & compositing“, 2015

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti na přednáškách,klasifikovaný zápočet probíhá individuálně, formou pohovoru,otázky z tématu, vysvětlení postupů na konkrétních příkladech.

Hlediska hodnocení:

Úroveň znalostí a orientace v oboru.

Poznámka

výuka distančně

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 226
Laboratoř dig. kinematogr.

(Lažanský palác)
WEISER A.
12:20–13:55
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 12:20–13:55 Antonín WEISER Laboratoř dig. kinematogr.
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů