English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Vizuální efekty ve filmu a televizi 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304VEF1 Z 1 2/T česky zimní
Garant předmětu:
Antonín WEISER
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Antonín WEISER
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Seznámení a výuka klasických filmových triků,zhotovených přímo do originálního negativu,nebo v duplikačním procesu.Základní informace o digitální trikové postprodukční práci.

Popis přednášky:

Přednášky mají za cíl, seznámit posluchače FAMU všech oborů se základními znalostmi v oblasti těch trikových technologií,

které jsou používány v profesionální práci v dnešní době.

Trikové natáčení a výroba trikových záběrů je jedna z oblastí filmového průmyslu, které zaznamenaly v poslední době v celém světě obrovský rozmach. Stalo se tak s příchodem digitálních technologií. Ty nám dnes umožňují použít mnoho postupů, které byly v minulosti nepřesné, pomalé, obtížné, a často z technologických důvodů i neproveditelné.

K využití digitálních technologií v praxi je ovšem nutné, zejména pro filmaře, režiséry, kameramany, střihače, produkční a ostatní členy filmového štábu, znát klasické trikové postupy. Digitální technologie, na ně totiž ve svých koncepcích často přímo navazují a umožňují tyto postupy zpřesnit, zrychlit, zdokonalit.

Součástí přednášek jsou projekce a praktické ukázky všech technologií z profesionální praxe přednášejícího. Přednášky jsou doplněny hosty,významnými odborníky z oboru.

Část Filmový trik I. je tedy věnována všem odvětvím klasického filmového triku a základní orientaci v digitálních technologiích.

Forma studia:

Přednáška formou prezentace, obrazový doprovod,ukázky z tvorby klasických filmových triků prováděných v kameře a duplikačními technologiemi i v digitální postprodukci. Analýza ukázek s podrobným rozborem. Projekce trikových pasáží,vše za přítomnosti autora většiny těchto ukázek.Diskuse s posluchači o jejich projektech.

Předpoklady a další požadavky:

Všeobecné znalosti o záznamu filmového obrazu,snímání filmovou kamerou,optika,negativní surovina,laboratorní procesy,střih obrazu,znalosti kamerových,optických,frekvenčních a kopírovacích triků.

Obsah kurzu:

Témata:

1. Historie.Základní orientace v oboru.Terminologie.

1.1.Hodnocení významu filmových triků v historii a v současnosti.

1.2.Rozdělení triků dle různých hledisek.

1.3.Vysvětlení základních pojmů.

1.1.Hodnocení významu filmových triků v historii a v současnosti.

1. Ekonomické důvody

2. Umělecké důvody

3. Technické důvody

4. Bezpečnostní důvody

5. Ekologické důvody

1.2.Rozdělení triků dle různých hledisek.

1.2.1.Hledisko filmového diváka

1.2.2.Hledisko techniky a výrobních metod

Scénické triky

Kamerové triky

Triky v duplikačním procesu

Perspektivní triky

Modely a modelové stavby

Animace

Projekce

Digitální triky

1.3.Vysvětlení základních pojmů.

1.3.1. Trikový záběr

1.3.2. Trikové natáčení

1.3.3. Filmový trik

1.3.4. Trikový film

1.3.5. Animovaný film

1.3.6. Filmový efekt (Zvláštní efekt)

1.3.7. Digitální technologie

2.Scénické triky

2.1.Umělé vytváření atmosférických jevů a přírodního prostředí 2.2.Trikové rekvizity

2.3.Pyrotechnické efekty

2.4.Speciální filmové stavby

2.5.Věcné triky

2.1.Umělé vytváření atmosférických jevů

2.1.1. Vítr

2.1.2. Mlha,dým

2.1.3. Déšť

2.1.4. Mraky

2.1.5. Sníh,sněhové vločky,led,rampouchy apod.

2.1.6. Umělé vytváření přírodního prostředí

2.2.Trikové rekvizity

2.2.1. Následky explozí

2.2.2. Bojové a akční scény

2.3. Pyrotechnické efekty

2.3.1. Modelová pyrotechnika

2.3.2. Pyrotechnika reálných destrukcí

2.3.3. Oheň

2.3.4. Pyrotechnika střelných zbraní

2.4.Speciální filmové stavby

2.4.1. Stavby pro nebezpečné herecké akce

2.5. Věcné triky

3.Kamerové triky

3.1. Triková kamera

3.2. Triky prováděné snímací kamerou - frekvenční

3.3. Triky prováděné snímací kamerou - expoziční

3.4. Triky prováděné snímací kamerou - optické

3.5. Triky prováděné snímací kamerou - pohyb

3.1.Triková kamera

3.1.1.Definice pojmu

3.1.2.Základní vlastnosti

3.2.Kamerové triky - frekvenční

3.2.1. Definice pojmu

3.2.2. Pookénkové snímání

3.2.3. Časosběrné snímání

3.2.4. Snímání frekvencí nižší než 25 obr./sec

3.2.5. Snímání frekvencí vyšší než 25 obr./sec

3.2.6. Snímání vysokými obrazovými frekvencemi

3.2.7. Zpětné snímání

3.3. Kamerové triky - expoziční

3.3.1.Definice pojmu

3.3.2.Změna expozice během snímání

3.3.3.Dvojexpozice a vícenásobné expozice

3.3.4.Dělený obraz a maskování v kameře

3.4.Kamerové triky - optické

3.4.1.Definice pojmu

3.4.2.Uzlový bod

3.4.3.Jednookost kamery - perspektivní spojení

3.4.4.Anamorfotická deformace obrazu

3.4.5.Wolastonův hranol

3.4.6.Pictograph a optické předsádky

3.4.7.Speciální objektivy a periskopy

3.5.Kamerové triky - pohyb

3.5.1.Definice pojmu

3.5.2.Nakloněná kamera

3.5.3.Lanovky - modelové helikoptéry

3.5.4.Zařízení pro ovládaný pohyb kamery

3.5.5.Zpracování v digitální postprodukci

4.Duplikační proces

4.1.Triky prováděné v duplikačním procesu

4.2.Technologický postup

4.3.Suroviny používané v duplikačním procesu

4.4.Zařízení pro provádění triků v duplikačním procesu

4.5.Triková kopírka

4.6.Technologie vzdušného obrazu

4.7.Laboratorní triky

5.Perspektivní triky

5.1. Základní princip perspektivních triků

5.2 Výhody a nevýhody perspektivních triků prováděných v kameře.

5.3Dokreslovačky na skle

5.4Dokreslovačky na neprůhledném podkladě

5.5Dokreslovačky v duplikačním procesu.

5.6Ekonomický význam dokreslovaček. Výhody a nevýhody.

5.7Představená maketa, princip.Výhody a nevýhody.

6.Modely a makety

6.1. Význam použití modelů pro trikové natáčení.

6.2. Využívání modelů v klasických filmových technologiích.

6.3.Současná renesance ve využití modelů v digitálních technologiích.

6.4.Technika výroby modelů, měřítka, materiály, povrchy, pohyb modelů.

6.5.Mechanické a pyrotechnické efekty při snímání modelů.

6.6.Práce kameramana při snímání modelů, volba snímacího objektivu,volba záběru,

zasvětlování ,snímací frekvence, pohyb kamery,pohyb modelu.

6.7 Příklady použití modelů v klasických a digitálních technologiích.

6.8. Počítačové 3D modely a jejich používání v současné kinematografii.

7.Animace

7.1.Animace - kouzlo filmu.

7.2.Animace plošná,loutková,věcná,

7.3.Animace efektů v duplikačním procesu,animace ve spojení s reálnou akcí

7.4.Rozdíly mezi animací v loutkovém a kresleném filmu a animací v trikových scén v

v hraném filmu, pohybová neostrost v animaci,

8.4. Animace v digitálních technologiích.

8.Projekce

8.1Zadní a přední projekce.

8.2Zadní projekce, princip,technické podmínky,výhody a nevýhody.

8.3Přední projekce,princip,technické podmínky, výhody a nevýhody

8.4Využití přední a zadní projekce v současné kinematografii

9.Digitální nástroje a postupy v trikové práci.

9.1. Graficky orientovaný systém Sillicon Graphics , Descreet logic

pracoviště Flame, Inferno, Editbox,Henry,IQ atd.

9.2. Seznámení s používanými technologiemi normami, formáty a rozlišením .

Doporučená nebo povinná literatura:

inwood G. Dunn + George E.Turner „The ASC Treasury of Visual Effects“,Vydavatel: ASC Holding company 1993

L.B. Abbott „Special Effects- Wire Tape and RubberBand Style“,Vydavatel: ASC press 1984

Raymond Fielding „The Technique of Special Effects Cinematography“,Vydavatel: Focal press London 1984

Hodnoticí metody a kritéria:

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti na přednáškách,klasifikovaný zápočet probíhá individuálně, formou pohovoru,otázky z tématu, vysvětlení postupů na konkrétních příkladech.

Potvrzení znalostí a orientace v oboru.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

-

Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty
Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 226
Laboratoř dig. kinematogr.

(Lažanský palác)
WEISER A.
12:20–13:55
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 12:20–13:55 Antonín WEISER Laboratoř dig. kinematogr.
Lažanský palác
přednášková par. 1
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 11. 2017