Zjednodušený studijní plán Kamera - bakalář_2021

Katedra kamery

Studijní program: Kamera

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
304DKP1 DaVinci v kameramanské praxi 1 Z 1
304DIW1 Digitální workflow 1 Z 1
304FITE Filmová technika a technologie ZK 2
304FOB1 Filmový obraz 1 Z 1
304KRAP1 Kresebné analýzy prostoru 1 Z 1
304OSVT1 Osvětlování 1 Z 2
309POA Praktika oboru animovaná tvorba Z 1
373PASZT Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba Z 1
303POD Praktika oboru dokumentární tvorba Z 1
307POF Praktika oboru fotografie Z 1
304POK Praktika oboru kamera Z 1
305POP Praktika oboru produkce Z 1
306POSF Praktika oboru střihová skladba: 16mm Z 1
373DSVK1 Přehled dějin světové kinematografie 1 ZK 3
304SEKT1 Seminář kameramanské tvorby 1 Z 2
304SMR Směry Z 1
703TVU1 Tělesná výchova - úvod Z 1
304TFP Teorie fotoprocesu ZK 2
373UDAS Úvod do audiovizuálních studií FAMU Z 2
304ZKP1 Základy kameramanské praxe 1 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 27
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny kultury_KK
výběr ze skupiny Spektrum audiovize_KK
výběr ze skupiny Volitelné předměty Bc_KK
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KK
výběr ze skupiny Tělesná výchova

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702FAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 ZK 3
305APC Asistence na praktických cvičeních Z 1
304APR1 Asistentská praxe 1 Z 1
304DKP2 DaVinci v kameramanské praxi 2 Z 1
304DOKS Dokumentární studie Z 2
304FOB2 Filmový obraz 2 ZK 2
304KL1 Klauzurní zkouška 1 ZK 1
304KOLO Kolorimetrie ZK 2
304KRAP2 Kresebné analýzy prostoru 2 Z 1
304NCK Nestříhané cvičení - Kontinuita Z 1
304OP1 Optika 1 ZK 2
304OSVT2 Osvětlování 2 ZK 2
304POP Postup práce Z 1
373DSVK2 Přehled dějin světové kinematografie 2 ZK 3
304SEKT2 Seminář kameramanské tvorby 2 Z 2
304SMK Seminář kontinuita ZK 2
304SEZN Seznámení Z 2
304VT Výpočetní a digitální technika Z 1
304ZKP2 Základy kameramanské praxe 2 ZK 1
Kreditů z povinných předmětů 31
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny kultury_KK
výběr ze skupiny Spektrum audiovize_KK
výběr ze skupiny Volitelné předměty Bc_KK
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KK
výběr ze skupiny Tělesná výchova

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 2
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
304AK1 Analýza klauzurních cvičení 1 Z 1
702FAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 ZK 3
304FL Filmová laboratoř ZK 2
304KR1 Kameraman a režisér 1 Z 1
304KDF1 Kamera v dokumentárním filmu 1 Z 1
304MT Metro Z 2
304OSVT3 Osvětlování 3 Z 1
373DSVK3 Přehled dějin světové kinematografie 3 ZK 3
304SEKT3 Seminář kameramanské tvorby 3 Z 2
304SSC1 Seminář společných cvičení 1 Z 1
304STC Seznamovací TV cvičení Z 2
304TSP1 TV snímací postupy a praxe 1 Z 1
304VEF1 Vizuální efekty ve filmu a televizi 1 Z 1
304VP Výtvarná příprava hraného filmu Z 2
304ZA Záběry v ateliéru Z 1
Kreditů z povinných předmětů 24
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny kultury_KK
výběr ze skupiny Spektrum audiovize_KK
výběr ze skupiny Volitelné předměty Bc_KK
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KK
výběr ze skupiny Tělesná výchova

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
304A Anticorro Z 3
304APR2 Asistentská praxe 2 Z 1
304DSR1 Digitální snímání a reprodukce 1 Z 1
304FT Filmové technologie ZK 1
304KDF2 Kamera v dokumentárním filmu 2 Z 1
304KL2 Klauzurní zkouška 2 ZK 1
305SMS Metodologický seminář pro bakaláře ZK 2
304OSVT4 Osvětlování 4 ZK 1
304PS1 Photoshop - základy digitálních triků 1 Z 1
304RB Reprodukce barev ZK 2
304SEKT4 Seminář kameramanské tvorby 4 Z 2
304SSC2 Seminář společných cvičení 2 Z 1
304SC1 Společná cvičení 2. a 3. bc ročníku 1 Z 6
304SPO Sport Z 2
304TSP2 TV snímací postupy a praxe 2 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 27
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny kultury_KK
výběr ze skupiny Spektrum audiovize_KK
výběr ze skupiny Volitelné předměty Bc_KK
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KK
výběr ze skupiny Tělesná výchova

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 9
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
304AK2 Analýza klauzurních cvičení 2 Z 1
304BARK1 Barevná kinematografie 1 Z 1
304DSR2 Digitální snímání a reprodukce 2 ZK 2
304KOPRO1 Kameramanské oborové projekce 1 Z 2
304KDF3 Kamera v dokumentárním filmu 3 Z 1
304PS2 Photoshop - základy digitálních triků 2 ZK 2
373DCEK1 Přehled dějin české kinematografie 1 ZK 3
304SEKT5 Seminář kameramanské tvorby 5 Z 1
304SSC3 Seminář společných cvičení 3 Z 1
304SKH Světlotonální koncepce hraného filmu Z 2
304VEF2 Vizuální efekty ve filmu a televizi 2 ZK 2
303VPD1 Výrazové prostředky v dokumentárním filmu 1 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 19
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny kultury_KK
výběr ze skupiny Spektrum audiovize_KK
výběr ze skupiny Volitelné předměty Bc_KK
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KK
výběr ze skupiny Tělesná výchova

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
304APR3 Asistentská praxe 3 Z 1
304BARK2 Barevná kinematografie 2 Z 2
304DKP3 DaVinci v kameramanské praxi 3 Z 1
304DTF Dramatické TV formy ZK 2
304KOPRO2 Kameramanské oborové projekce 2 Z 2
304KAO Kamera - oko Z 2
304KDF4 Kamera v dokumentárním filmu 4 Z 1
304KZT Komisionální zkouška z techniky a technologie ZK 2
304PORL Portrét - letopis Z 2
373DCEK2 Přehled dějin české kinematografie 2 ZK 3
304PBP Příprava bakalářské práce Z 6
304SEKT6 Seminář kameramanské tvorby 6 Z 1
304SSC4 Seminář společných cvičení 4 Z 1
304SENC Sen Z 3
304SC2 Společná cvičení 2. a 3. bc ročníku 2 Z 7
304SVE Světlotonalita Z 1
304TCHP TCH - početní Z 1
303VPD2 Výrazové prostředky v dokumentárním filmu 2 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 40
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny kultury_KK
výběr ze skupiny Spektrum audiovize_KK
výběr ze skupiny Volitelné předměty Bc_KK
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KK
výběr ze skupiny Tělesná výchova

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 1
Celkem kreditů za ročník 60