Filmový obraz 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304FOB1 Z 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Josef ŠPELDA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Josef ŠPELDA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je získání základních znalostí v problematice teorie filmového obrazu a jeho praktické realizace.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

x

Obsah kurzu

Seminář uvádí posluchače do základní problematiky fenoménu filmového obrazu.

Témata:

Co je obrazové sdělení, jeho informativní a emotivní složka.

Přirozené zrakové vnímání kontra vnímání filmového obrazu.

Kompozice filmového obrazu, vztah k rámu, kompoziční prvky lineární, tonální, světlo a stín, ostrost a neostrost.

Organizace výrazových prvků v obraze, kompozice mezizáběrová, vzájemné prostorové vztahy objektů ve skladbě filmových záběrů, skladebné postupy a principy.

Obrazové prezentační formáty. Příprava a realizace cvičení FOT I. Obrazové ukázky a společné rozbory fotografií.

Obrazové řešení vztahů mezi postavami, pojem osa ve filmovém obraze, osové vztahy prostorové, pohledové vztahy ve skupině osob.

Pohyb kamery a aranžmá postav, proměnlivá kompozice postav a prostředí při složitějších pohybech kamery.

Návaznost pohybu kamery a postav v jednotlivých záběrech, přechody mezi obrazy, vnitřní rytmus záběru vs. rytmus střihový.

Příprava a realizace cvičení FOT II.

Společné rozbory

Cílem předmětu je získání základních znalostí v problematice teorie filmového obrazu a jeho praktické realizace.

Doporučená nebo povinná literatura

Ján Šmok-Skladba fotografického obrazu: Slezská univerzita, 1994, Opava, 120 stran, ISBN: 80-85879-09-3

Ján Šmok: Úvod do teorie sdělování: SPN, 1983, 157 stran, ISBN: 17-302-83

Jon Boorstin-Tajemství filmové řeči: Universum, 2019, 256 stran, překlad J. Svěrák, ISBN: 978-80-7617-619-5

American Cinematographer

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocena je orientace v problematice probírané látky, osvědčení v praktickém foto cvičení související s tematikou výuky. Dále 100% účast a aktivita při přednáškách.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 220
Barevná laboratoř KK

(Lažanský palác)
ŠPELDA J.
12:20–13:55
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:20–13:55 Josef ŠPELDA Barevná laboratoř KK
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů