Dokumentární studie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304DOKS Z 2 30 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 28 až 38 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem cvičení je použití jiného stylu práce s kamerou než je v případě aranžovaného děje hraného filmu.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Posluchač natočí dokumentární studii jednoduchého nearanžovaného děje. Důležité je uvědomit se hlavní obrazové rysy nearanžovaného děje, snažit se postihnout podstatné dějové prvky s přihlédnutím ke směrům, rámování a střihové skladbě s akcentem na výtvarné řešení obrazu. Jsou povoleny všechny druhy pohybu kamery, včetně natáčení z ruky. Není povoleno užívání transfokace.

Doporučená nebo povinná literatura

Bílá kniha - výrobní list cvičení

materiál a vybavení Studia FAMU

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny za odevzdání a prezentaci cvičení.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů