Reprodukce barev

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304RB zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Josef PECÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Josef PECÁK

Obsah

Předmět je rozdělen do dvou částí, přičemž úvod je zaměřen na rozbor podmínek a možností dosažení kolorimetricky věrné reprodukce s ohledem na existující aditivní a subtraktivní principy vytváření barevné reprodukce, je analyzován vliv pozorovacích podmínek a subjektivních faktorů při hodnocení kvality reprodukce.

Tato úvodní část zahrnuje témata přednášek:

1.Problematika reprodukce barev :

Základy kolorimetrie a kolorimetrické pojmy.

Aditivní a subtraktivní princip barevné reprodukce, kolorimetricky exaktní barevná reprodukce, subjektivní a objektivní hodnocení kvality reprodukce, vliv pozorovacích podmínek, vliv paměti, reprodukce odezvy ve vědomí -

optimální barevná reprodukce.

2.Historie barevné fotografie :

Přímá a nepřímá barevná fotografie, Lippmannův proces, analýza a syntéza barev. Významné aditivní procesy. Výtažkové dílčí záznamy J.C.Maxwell, dělené pole, časová a prostorová paralaxa, fotografické kamery.

Rastrové systémy - mechanické /Autochrom, Dufaycolor/, optické /Agfacolor Alt, Kodacolor/. Význačné subtraktivní procesy -procesy založené na zpracování aditivních výtažků,chromované koloidy, hydrotypické procesy /tříslící vývojky utvrzující bělení/ , bipaky, tripaky, vícevrstvé materiály, katachromie,procesy Kodachrome a Agfacolor -Neu.

3.Chemie barevné fotografie

Primární a sekundární barvotvorné vyvolávání, barvotvorné složky, vyvolávací látky, proces bělení, ustalování, stabilizace.

4.Současné procesy v amatérské a profesionální praxi

Vznik barevného záznamu inverzním způsobem, barevné inverzní materiály - jejich složení a zpracování, vznik barevného záznamu způsobem negativ - pozitiv, barevné negativní a pozitivní materiály - jejich složení a zpracování, jevy způsobené vícenásobnými odrazy světla v emulzní vrstvě, omezený rozsah tónové reprodukce vlivem odrazu světla na povrchu snímku, vliv pozorovacích podmínek, vybělovací procesy, difúzní procesy, difrakční metoda.

5.Maskování

Barviva a jejich vlastnosti, princip maskování, vnější a vnitřní masky, maskování pomocí výtažků, zbarvené barvotvorné složky, úplné a postačující maskování, zjednodušené metody maskování, materiály vhodné pro zhotovení masek, kontrastové masky, neostrá maska, maskování pozitivních a inverzních materiálů, mezivrstvové jevy.

6.Kopírovací procesy

Proměnné veličiny ovlivňující výslednou kopii, podstata barevného kopírování, aditivní a subtraktivní úprava kopírovacího světla, subtraktivní filtry, metody subtraktivního způsobu kopírování, filtry pro aditivní způsob kopírování, metody aditivního způsobu kopírování, Evansův princip shody, integrace k šedé, automatická korekce, plná a snížená korekce, elektronické analyzátory, aditivní kopírky, subtraktivní kopírky, zvětšovací přístroje.

7.Duplikační procesy a problematika hromadného zpracování fotokopií

Princip duplikace, základní duplikační postupy, podmínky správné duplikace, duplikační materiály a jejich užití. Moderní laboratoře a jejich vybavení, kontrola a řízení zpracovatelského procesu- chemická a senzitometrická kontrola, vyvolávací proces -strojové vybavení a jeho kapacita,kopírovací proces - způsob barevné korekce při kopírování, základní typy kopírek.

V další části předmětu se navazuje na kolorimetrii a rozšiřují a konkrétní kolorimetrické postupy, využívané při snímání a reprodukci barevného obrazu.

Tato část zahrnuje témata přednášek:

  1. Shrnutí závěrů z předmětu Kolorimetrie, především rozbor vlastností lidského zraku, vyrovnání a měření barev a barevných rozdílů.
  2. Barevné prostory používané v televizní technice. Realizace ideálních televizních spektrálních charakteristik citlivosti kamery pomocí lineárního maskování.
  3. Barevné prostory používané v digitální kinematografii.
  4. Systém ACES a jeho součásti, výhody systému, barevný prostor ACES.
  5. Správa barev (colour management), ICC profily.
  6. Kolorimetrie v rekonstrukci barevného obrazu.

K předmětu patří technická cvičení.

Výsledky učení

Cíl předmětu:

Seznámit studenty s historií barevné fotografie včetně praktických ukázek a analyzovat možnosti současné barevné fotografie s ohledem na dosažení věrné barevné reprodukce. Pomocí měření senzitometrických testů ověřit průběh kopírovacího procesu a konstrukci masky.

Předpoklady a další požadavky

x

Literatura

Povinná literatura :

J. Pecák: Subjektivní aspekty reprodukce barevným filmem /1974/

Šmok J., Pecák J., Tausk P.: Barevná fotografie /1975/

Jiráček M., Hálová A., Morávek J.: Fotografický slovník /1955/

Normy: ČSN 360000 - Světelné technické názvosloví, ČSN 011718 - Měření barev

Tooms M.S. .: Colour Reproduction in Electronic Imaging Systems. John Wiley&Sons, 2016, ISBN 987-1-119-02176-6

Doporučená literatura:

Artjušin L.F.: Osnovy vosproizvěděnija světa /1970/

Friedman J.S.: History of Color Photography /1969/

Hunt R.W.G.: The Reproduction of Colour /1967/

Spencer D.A.: Colour Photography in Practice /1969/

Herder A.:The M anual of Photography, formerly the Ilrord, Manual of Photography /1971/

Clulow F.W.: Colour-Its Principles and their Aplications /1972/Thomson C.L.: Colour Films /1971/

Stump,D.: Digital Cinematography. Fundamentals, Tools, Techniques, and Workflows. Focal Press 2014, ISBN: 978-0-240-81791-0 (pbk), ISBN: 978-0-240-81792-7 (ebk)

Noboru,O., Robertson R.A.: Colorimetry. Fundamentals and Applications. John Wiley&Sons, 2005, ISBN 13978-0-470-09472-3

Hodnoticí metody a kritéria

Účast na přednáškách je nezbytným předpokladem úspěšného studia předmětu. Na závěr studenti absolvují písemný test, který je předpokladem ke složení ústní zkoušky.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 225
Učebna B KK

(Lažanský palác)
PECÁK J.
13:10–14:45
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 13:10–14:45 Josef PECÁK Učebna B KK
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů