Barevná kinematografie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304BARK2 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cíl předmětu:

Osvojení si základních profesních návyků a samostatnost ve funkci hlavního kameramana. Příprava na cvičení SEN

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

x

Obsah kurzu

Seminář se věnuje analýze barevných vztahů na základě vlastní práce, především cvičení FOT a kompletní příprava cvičení SEN.

Estetika barvy

Soustavy barevných tónů. Počet prvků. Harmonie barevné sestavy. Vzdálenost nebo blízkost barevných tónů. Sestavy dynamické a statické. Tonální stupnice. Hranice možností. Komplexně - estetická sestava bar.tónů a její účinku.

Barevný obraz

Fotografické zobrazení. Barevná skutečnost v zorném poli. Vztah mezi spektrální reflektací předmětu, spektrálním složení světla a spektrální citlivostí záznamu. Roz r skutečnosti a tonalita obrazu.

Stavba obrazu

Linie a plochy jsou prvky kompozice. Pozice barevných tónů na obrazovce. Modelace předmětu osvětlením. Obrys. Kresebnost. Manipulace s obrysem (linií) a barevnou plochou. Barevná problematika stínů. Průmětová situace. Ladění obrazu. Úprava barevné reality. Kompozice barevného kontrastu. Korektní reprodukce barev. Deformace barevného tónu. Technické praxe. Speciální barevné techniky.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

ITTEN, Johannes. The art of Color, Trnaslated by Ernst van Haagen, John Wiley and Sons, 2002, 155 str, ISBN 0-471-28928-0

HANUŠ, Karel, O barvě, Státní pedagogické nakladatelství v Praze, 1984, 92 str, ISBN 14-323-76

ŠVÁCHA, Rostislav. Dějiny umění v českých zemích 800-2000. Vydání první. V Řevnicích v Praze: Arbor vitae societas Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, 2017. 991 s. ISBN 978-80-88283-02-7.

PASTOUREAU, Michel. Modrá: Dějiny jedné barvy, překlad Helena Buguivinová, Argo, 2013, 216 str, ISBN 978-80-257-0886-6

FREELAND, Cynthia A. Teorie umění. Praha: Dokořán, 2011. 190 s. ISBN 978-80-7363-164-2.

Hodnoticí metody a kritéria

Znalosti z oblasti barvy a barevné dramaturgie.

Rozbor praktických cvičení.

Veškerá teoretická příprava (rozbory, FOT, definitivní technický scénář cvičení Sen) musí být k zápočtu dodána v tištěné verzi a kompletním paré (jméno, ročník, akademický rok).

Podmínkou pro udělení zápočtu je dodržení termínů uvedených v „Návodech na cvičení“.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů