Výpočetní a digitální technika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304VT Z 1 10 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 18 až 23 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámit studenty především s technickými poznatky, které budou potřebovat během studia.

Forma studia

přednášky

Předpoklady a další požadavky

x

Obsah kurzu

Přednášky budou zaměřeny na následující tematické okruhy:

  1. Proces digitalizace videosignálu, volba digitalizačních parametrů, důsledky především nesprávné digitalizace (aliasing, moire). Zpětná rekonstrukce videosignálu.
  2. Číselné soustavy a přepočty mezi nimi, elementární jednotka informace, odvozené a násobné jednotky, výpočty objemu dat digitálního obrazu a bitového toku digitálního videosignálu.
  3. Metody kódování signálu, ochranné kódování.
  4. Základní nástroje pro předzpracování obrazu, histogram a jeho vyrovnání. Filtrace obrazu v prostorové i spektrální oblasti.
  5. Základní části hardwaru počítače a jejich funkce, rozhraní pro připojení periférií. Základní principy paketové komunikace v síti Internet.

Doporučená nebo povinná literatura

Základní:

Roubal,P.: Informatika a výpočetní technika. Učebnice pro střední školy. Computer Press, 2019, 104 stran, ISBN 978-80-251-4951-5

Doporučená

Antošová,M.; Davídek,V.: Číslicová technika, Korp, 2018 stran 268, ISBN 978-80-7232-509-2

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočtový test, který bude obsahovat 10 otázek. Student musí získat alespoň 30 bodů (z 50), přičemž musí získat za každou základní otázku) alespoň 3 body (z 5). Základní otázky budou v testu vyznačeny.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů