Optika 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304OP1 ZK 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Vysvětlit posluchačům základního studia principy paprskové (geometrické) optiky, na nichž jsou založeny optické prvky a systémy, jejich aplikace v přístrojích a zařízeních obrazové techniky, zejména kinematografie a televize, a tím jim poskytnout základ pro jejich další studium a praxi.

Forma studia

Předmět je uskutečněn formou přednášek.

Předpoklady a další požadavky

Vědomosti na úrovnbi středoškolského vzdělání, slušné znalosti matematiky, představa o kinematografické a televizní technice.

Obsah kurzu

Témata přednášek

  1. Světlo a jeho vlastnosti.

Vlnová povaha světla. Paprsek a vlnoplocha. Polarizace světla. Lom a odraz světla.

Fresnelovy vztahy.

  1. Základní vlastnosti prostředí.

Index lomu. Absorpce a propustnost prostředí. Disperze prostředí. Dvojlom prostředí.

  1. Optické zobrazení

Optická soustava. Ideální optická soustava. Základní body optické soustavy. Ohnisková

vzdálenost. Zobrazovací rovnice. Zvětšení optické soustavy. Zobrazení rovin skloněných

k ose soustavy. Čočka a její vlastnosti.

  1. Aberace optických soustav

Vlnové a paprskové aberace. Sférická aberace, koma, zklenutí, astigmatismus a

zkreslení. Chromatické aberace.

  1. Fotometrické vlastnosti optické soustavy

Omezení paprskových svazků v optické soustavě. Clonové číslo a numerická apertura

optické soustavy. Hloubka ostrosti optické soustavy. Základní energetické a

fotometrické veličiny a jednotky. Fotometrické vlastnosti optické soustavy.

  1. Zobrazení složenou optickou soustavou

Dvoučlenná optická soustava. Dalekohled. Mikroskop. Předsádky a konvertory.

  1. Kvalita obrazu

Rozptylová funkce bodu. Airyho disk. Optická funkce přenosu. Parazitní světlo.

  1. Zdroje a receptory záření

Teplotní zdroje, teplota chromatičnosti, zdroje přirozené a umělé. Oko a jeho

vlastnosti. Moderní detektory záření.

  1. Optické prvky a systémy

Zrcadla, filtry, děliče, hranoly, čočky, světlovody. Základní typy fotografických

objektivů a jejich vlastnosti - objektivy snímací a promítací - objektivy s proměnnou

ohniskovou vzdáleností. Optické systémy kamer, kopírovacích, stříhacích stolů a

promítacích strojů

  1. Metody měření základních parametrů optických soustav

Kolimátor, autokolimátor a měřící mikroskop. Měření ohniskové vzdálenosti, polohy

ohnisek, zvětšení, polohy a velikosti pupil optické soustavy. Měření fotometrických

vlastností optických soustav. Efektivní clonové číslo optické soustavy.

Předpokládané znalosti: středoškolské znalosti matematiky a fyziky.

Předmět je věnován základům optiky jako jedné ze stěžejních vědeckotechnických disciplín obrazové techniky, zejména kinematografie a televize. V jednotlivých tématech se vysvětlují klasické principy, na nichž jsou založeny optické prvky a systémy, jejich aplikace v zařízeních oboru, pracovní postupy a základní měřicí metody.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

M.Jiráček, A.Mikš, V.Opočenský, J.Růžek, P.Scheufter, M.Spěvák, P.Stýblo, M.Urban:

Technické základy fotografie. 1.vyd. Praha : Komora fotografických živností, 2002. 208 s.

ISBN 80-02-01492-8.

Doporučená literatura:

G. Schröder: Technická optika, SNTL, Praha 1981

J.Fuka, B.Havelka: Optika, SPN, Praha 1961.

A.Mikš: Aplikovaná optika, Vydavatelství ČVUT, Praha 2009.

S.F.Ray: Applied photographic optics, Focal Press, New York, 2002.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity budou uděleny za splnění zkoušky z daného předmětu.

Webová stránka předmětu

1)
http://diglloyd.com/index-free.html
2)
http://www.cambridgeincolour.com/tutorials.htm
3)
http://www.hasselbladhistorical
4)
http://en.wikipedia.org/wiki/Optics

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů