Optika 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304OP1 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Vysvětlit posluchačům základního studia principy paprskové (geometrické) optiky, na nichž jsou založeny optické prvky a systémy, jejich aplikace v přístrojích a zařízeních obrazové techniky, zejména kinematografie a televize, a tím jim poskytnout základ pro jejich další studium a praxi.

Forma studia

Předmět je uskutečněn formou přednášek.

Předpoklady a další požadavky

Vědomosti na úrovnbi středoškolského vzdělání, slušné znalosti matematiky, představa o kinematografické a televizní technice.

Obsah kurzu

Témata přednášek

  1. Světlo a jeho vlastnosti.

Vlnová povaha světla. Paprsek a vlnoplocha. Polarizace světla. Lom a odraz světla.

Fresnelovy vztahy.

  1. Základní vlastnosti prostředí.

Index lomu. Absorpce a propustnost prostředí. Disperze prostředí. Dvojlom prostředí.

  1. Optické zobrazení

Optická soustava. Ideální optická soustava. Základní body optické soustavy. Ohnisková

vzdálenost. Zobrazovací rovnice. Zvětšení optické soustavy. Zobrazení rovin skloněných

k ose soustavy. Čočka a její vlastnosti.

  1. Aberace optických soustav

Vlnové a paprskové aberace. Sférická aberace, koma, zklenutí, astigmatismus a

zkreslení. Chromatické aberace.

  1. Fotometrické vlastnosti optické soustavy

Omezení paprskových svazků v optické soustavě. Clonové číslo a numerická apertura

optické soustavy. Hloubka ostrosti optické soustavy. Základní energetické a

fotometrické veličiny a jednotky. Fotometrické vlastnosti optické soustavy.

  1. Zobrazení složenou optickou soustavou

Dvoučlenná optická soustava. Dalekohled. Mikroskop. Předsádky a konvertory.

  1. Kvalita obrazu

Rozptylová funkce bodu. Airyho disk. Optická funkce přenosu. Parazitní světlo.

  1. Zdroje a receptory záření

Teplotní zdroje, teplota chromatičnosti, zdroje přirozené a umělé. Oko a jeho

vlastnosti. Moderní detektory záření.

  1. Optické prvky a systémy

Zrcadla, filtry, děliče, hranoly, čočky, světlovody. Základní typy fotografických

objektivů a jejich vlastnosti - objektivy snímací a promítací - objektivy s proměnnou

ohniskovou vzdáleností. Optické systémy kamer, kopírovacích, stříhacích stolů a

promítacích strojů

  1. Metody měření základních parametrů optických soustav

Kolimátor, autokolimátor a měřící mikroskop. Měření ohniskové vzdálenosti, polohy

ohnisek, zvětšení, polohy a velikosti pupil optické soustavy. Měření fotometrických

vlastností optických soustav. Efektivní clonové číslo optické soustavy.

Předpokládané znalosti: středoškolské znalosti matematiky a fyziky.

Předmět je věnován základům optiky jako jedné ze stěžejních vědeckotechnických disciplín obrazové techniky, zejména kinematografie a televize. V jednotlivých tématech se vysvětlují klasické principy, na nichž jsou založeny optické prvky a systémy, jejich aplikace v zařízeních oboru, pracovní postupy a základní měřicí metody.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

M.Jiráček, A.Mikš, V.Opočenský, J.Růžek, P.Scheufter, M.Spěvák, P.Stýblo, M.Urban:

Technické základy fotografie. 1.vyd. Praha : Komora fotografických živností, 2002. 208 s.

ISBN 80-02-01492-8.

Doporučená literatura:

G. Schröder: Technická optika, SNTL, Praha 1981

J.Fuka, B.Havelka: Optika, SPN, Praha 1961.

A.Mikš: Aplikovaná optika, Vydavatelství ČVUT, Praha 2009.

S.F.Ray: Applied photographic optics, Focal Press, New York, 2002.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity budou uděleny za splnění zkoušky z daného předmětu.

Webová stránka předmětu

1)
http://diglloyd.com/index-free.html
2)
http://www.cambridgeincolour.com/tutorials.htm
3)
http://www.hasselbladhistorical
4)
http://en.wikipedia.org/wiki/Optics

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů