Vizuální efekty ve filmu a televizi 2

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304VEF2 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Antonín WEISER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Antonín WEISER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit posluchače se základy digitálních postprodukčních VFX technologií. Absolvent přednášek by měl rozumět v základních principech jak připravit a s kým dokončit projekt s VFX scénami. Výuka probíhá formou prezentace a projekcí ukázek ke všem probíraným VFX technikám.

VIZUÁLNÍ EFEKTY II.

  1. NÁSTROJE V PRE-PRODUKCI

Shooting PLÁN – KAMEROVÉ schéma - top elevation

CG Previz

1.Techniky

Animatic

Pre-lighting

2.Nástroje

Sketch Up - použitelný i pro storyboarding

Frame Forge

Maya

Blender

3.Animace

Charakterů

Objektů

Kamer

Světel

  1. PRODUKCE

ROLE VFX SUPERVIZORA

KLÍČOVACÍ TECHNIKY

Barvy klíčovacích ploch

Zelená

Modrá

Červená

Černá

Bílá

TYPY PLOCH

Cyklorama

Backdrop

Exponometrie ploch

TRACKOVACÍ ZNAČKY

Kamerový tracking

Objektový tracking

HDRI DATA

REFERENČNÍ DATA

Photogrametry

Matte painting

Beth chart, Gray, WHITE – PRO colour grading

LIDAR SCANNING

OSVĚTLOVACÍ TECHNOLOGIE

Roboticky ovládaná světla

LED panely

11.SPECIÁLNÍ METODY NATÁČENÍ

HIGH-SPEED / SLOW-MOTION

Datové toky

Light flickering kompenzování

TIME-LAPSE

Datové toky

Exposiční difference

TILT-SHIFT

MACRO & MICROSCOPIC CINEMATOGRAPHY

STOP-MOTION ANIMATION

12.METODIKA VÝROBY V POST-PRODUKCI

OPAKOVÁNÍ POSPRODUKČNÍHO WORKFLOW

Nástroje pro NLE střih

R&D

a)výroba nástrojů pro pipeline - organizování dat v projektu

b)nástroje pro 3D

c)nástroje pro 2D

  1. PRAKTICKÉ EFEKTY

PŘEDNÍ A ZADNÍ PROJEKCE - POUŽITELNÁ MÍSTO KLÍČOVÁNÍ

PYROTECHNIKA

a)Guns & Bullets

b)Hoření

c)Exploze

TŘÍŠTĚNÍ

Budov

Objektů

ROBOTIKA

Animatronika postav

Dálkově ovládané rekvizity

MODELY, MAKETY A MINIATURY

TECHNIKY

Shuftan proces

Photo cut-out

PARAMETRY OVLIVŇUJÍCÍ VÝROBU MODELŮ

Rychlost pohybu

Měřítka

Materiály

Měřítko textury povrchy

Optické parametry zvoleného objektivu

TYPY MODELŮ A MINIATUR

Cityscapes


Přírodní scenérie

Battleship and seascapes


Modern Maritime Marvels


Aircraft and Spaceships


ATMOSFÉRICKÉ EFEKTY

Déšť

Kouř

Vítr

Pavučiny

Blesky

Sníh

Led

Mlha

VÝROBA ELEMENTŮ PRO POST-PRODUKCI

Multiplikace davu

Exploze

MAKE-UP

Tradiční postupy

Rezné rány

Zrůdné tkáně

atd

  1. MOTION TRACKING

PRINCIP A VYUŽITÍ

SOUČASNÉ POSTUPY

a)Camera tracking

b)Planar tracking

c)Object tracking

d)Motion capture

Praktické cvičení

Forma studia

Přednáška formou prezentace, obrazový doprovod,ukázky z tvorby klasických filmových triků prováděných v kameře a duplikačními technologiemi i v digitální postprodukci. Analýza ukázek s podrobným rozborem. Projekce trikových pasáží,vše za přítomnosti autora většiny těchto ukázek.Diskuse s posluchači o jejich projektech.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování přednášek ing.Hřebačky - Digitální Workflow1.

ing.Bernas – Kolorimetrie, doc.Mgr.A.Weiser – VFX I.

Kurzy: odb.as.J.Ježek – SkatchUP, a Frame Forge.

Obsah kurzu

Předmět navazuje na přednášky VFX I. Na filmových ukázkách ze světové tvorby i z kameramanské praxe přednášejícího provedu posluchače se základními VFX technikami ve filmovém a televizním průmyslu. Přípravou projektu s VFX scénami a se základy workflow v produkci a postprodukci. Současně s přednáškou probíhá seminář praktických úkolů „VFX cvičení“ v atelieru katedry v LP a v pracovně LDK. Cvičení provádí posluchači samostatně pod dohledem odb.as.J.Ježka a doc.A.Weisera.

Doporučená nebo povinná literatura

Richard Rickitt „The History and Technique Special effects“,

Steve Wright „ Digital Compositing for Film and Video“, First edition

Steve Wright „Digital Compositing for Film and Video“, Second Edition

Jon Gress„Digital visual effects & compositing“, 2015

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti na přednáškách a semináři, zkouška probíhá individuálně, formou pohovoru,otázky z tématu, vysvětlení postupů na konkrétních příkladech.

Hlediska hodnocení:

Úroveň znalostí a orientace v oboru.

Poznámka

výuka distančně

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 226
Laboratoř dig. kinematogr.

(Lažanský palác)
WEISER A.
14:00–15:35
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:00–15:35 Antonín WEISER Laboratoř dig. kinematogr.
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů