Základy kameramanské praxe 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304ZKP1 Z 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jiří MYSLÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří MYSLÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět si klade za cíl seznámit posluchače 1. roč. katedry kamery se základními vědomostmi a dovednostmi, potřebnými pro natáčení praktických cvičení.

Forma studia

Výklad, kontaktní výuka, praktické předvádění.

Předpoklady a další požadavky

Znalosti počítání s dekadickými logaritmy, goniometrické funkce, řešení rovnic o dvou neznámých.

Obsah kurzu

Znalosti a dovednosti kameramana jsou základem úspěšné realizace kinematografického díla.

Předmět seznámí studenty s filmovou snímací technikou, praktickou exponometrií a senzitometrií.

Formou výuky je kombinace výkladu s obrazovými prezentacemi a řešení praktických úkolů.

Nedílnou součástí je praktické cvičení TCH-FOT-jasový rozbor.

Obsah seminářů:

1/Praktická exponometrie

Exponometrické pomůcky a přístroje

Práce s expozimetrem, luxmetrem, jasoměrem

Metody stanovení správního osvitu filmové suroviny

Jasový rozbor snímané scény; důležité senzitometrické parametry filmové suroviny

Praktická reprodukovatelnost předmětu snímku v technologii negativ – pozitiv

2/Natáčení osvitových zkoušek filmového materiálu

Příprava, natočení a vyhodnocení osvitové zkoušky

Senzitometrické zkoušky – zhotovení a vyhodnocení

Konstrukce senzitometrické křivky kopie (technologie negativ-pozitiv)

3/Filmová kamera

Konstrukce filmových kamer, snímací objektivy

Praktické seznámení s obsluhou vybraných typů

4/Příslušenství filmových kamer

Stativy, zařízení pro pohyb, kompendia, speciální optické předsádky, druhy pohonu

5/Snímací filtry

Přehled, vlastnosti, praktické využití

6/Různé způsoby snímání s kamerou

Snímání při standardní frekvenci – statický záběr, panorama, pohyb kamery.

Snímání zvýšenou a sníženou frekvencí.

Snímání se zvukem, synchron, asynchron, playback.

Jednoduché kamerové triky.

7/Zadání a analýza cvičení TCH FOT

jasový rozbor zadaných typů scén; problematika reprodukce jasů scény ve filmové projekci; faktory ovlivňující zrakový vjem diváka v kinosále

Přednášející: prof. Mgr. Jiří Myslík

Kontakt: e-mail: jiri.myslik@famu.cz

Doporučená nebo povinná literatura

KREJČÍ, A. Bodová exponometrie. 1. vyd. Praha: H+H, 1992. 47 s.

SOUTO, H Mario Raimondo. The technique of the motion pictures camera. London: Focal Press, 1971. 322 s.: obr.

WILSON, Anton. Anton Wilson's cinem workshop. 4th ed. Hollywood: ASC Holding Corp, 1983. 295 s. :. ISBN 0-935578-26-9 fot.

American cinematographer manual. Tenth edition. Hollywood, California: American Society of Cinematographers, 2013 ©2013. viii, 958 stran :. ISBN 978-1-4675-6830-2

Písemné materiály v tématům obdrží každý posluchač v průběhu seminářů (tabulky, nomogramy, texty).

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky uspěšného ukončení předmětu:

Poznámka

výuka hybridně

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 225
Učebna B KK

(Lažanský palác)
MYSLÍK J.
10:40–12:15
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 10:40–12:15 Jiří MYSLÍK Učebna B KK
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů