DaVinci v kameramanské praxi 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304DKP1 zápočet 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Vidu GUNARATNA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vidu GUNARATNA

Obsah

Úvod do gradingu v kontextu práce kameramana. Základy teorie barev, barevné modely a míchání barev. Seznámení se softwarem DaVinci Resolve, praktické ukázky a procvičování. Základní workflow — import kamerových dat a střihové soupisky, grading a export finální export.

Témata:

 1. Úvod do kolorování. Laboratoř digitální kinematografie — pravidla používání. Konfigurace pracoviště — počítač, úložiště, monitor pracovní plochy, referenční monitor.
 2. Teorie barev — základní pojmy. Primární a sekundární barvy, aditivní a subtraktivní míchání, barevné modely (RGB, YUV, HLS). Systém databází DaVinci Resolve
 3. Nastavení projektu— Master Project Settings. Optimalizovaná media, Render Cache, Proxy (teoreticky)
 4. Uživatelské prostředí DaVinci Resolve — Media, Edit, Color, Deliver. Media — Import kamerových dat, nebo scanů, metadata, organizace materiálu. Optimalizovaná media (prakticky)
 5. Color — primární korekce — nástroje (lift, gama, gain, kontrast, saturace, hue, barevná teplota, tint), základní postup. Waveform a vektorskop, output blanking. Render Cache, Proxy (prakticky)
 6. Nodální struktura korekcí (sériové nody). Klipové nody, timeline nody, pořadí nodů, keyframes, kopírování korekcí. Grab still, Reference wipe.
 7. Klíče a selekce — HSL klíč, 3D klíč, procvičování
 8. Masky a jejich animace pomocí keyframes, procvičování
 9. Tracking, interakce masek a klíčů, procvičování
 10. Deliver — Export, parametry exportu, testy správnosti exportu
 11. Edit — Časová osa a její základy, video stopy, základní střihové nástroje. Conforming.
 12. Opakování, procvičování.

Cílem předmětu je orientace v oblasti gradingu související s prací kameramana.

Výsledky učení

Cílem předmětu je orientace v oblasti gradingu související s prací kameramana.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Uživatelský manuál DaVinci Resolve Studio v aktuální verzi

Hodnoticí metody a kritéria

80% účast na seminářích, aktivní účast na výuce. Student získá zápočet za grading krátkého praktického cvičení, které dokončí do konce řádného zkouškového období. Dále předvede správné nastavení exportu a orientaci v tématech diskutovaných v průběhu semestru.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 226
Laboratoř dig. kinematogr.

(Lažanský palác)
GUNARATNA V.
14:50–16:25
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 14:50–16:25 Vidu GUNARATNA Laboratoř dig. kinematogr.
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů