Anticorro

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304A zápočet 3 50 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 38 až 53 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Josef ŠPELDA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Josef ŠPELDA

Obsah

Krátký hraný film zobrazující různé světelné atmosféry, světelné změny záběru, použití praktických studiových světel. Dramaturgické využití světla, správná expozice podle zamýšlené nálady.

S ohledem na to, že se jedná o závěrečný film, v němž by se měly promítnout získané znalosti ze 4 semestrů, od studenta se očekává že umělecké pojetí/zpracování filmu bude svou náročností odpovídat znalosti studenta magisterského programu.

V případě, že student kamery přizve ke spolupráci na svém projektu režiséra, nikdy nezapomíná na fakt, že se zejména jedná o kameramanskou a osvětlovací dovednost, která by se ve cvičení ANTICORRO měla promítnout. Student kamery je tedy jedinou odpovědnou a vedoucí osobou celého projektu. Režisér může vypomoci, nepřebírá však kontrolu nad tímto cvičením.

Literární scénář:

Příhoda jedné noci je uvedena ztemnělým pokojem, do kterého vniká světlo z ulice. Atmosféra je prudce narušena vstupem dosud neznámé osoby. Postava se v místnosti pohybuje velmi nejistě a světlem kapesní svítilny (baterky) se seznamuje s vybavením interiéru. Ve výrazu neznámého je jisté soustředění a zvědavost. Prochází prostorem. Náhle je neznámý vyrušen světlem, které rozsvítila přicházející dívka ve vedlejší předsíňce. Neznámý se rychle schová. Dívka si odkládá vrchní oděv. Je zneklidněna, má podezření, že tu není sama. Vstoupí do pokoje a rozsvítí stropní světlo. Rozhlédne se, ale nezjistí nic podezřelého. Vrátí se do předsíně, kde zhasne. Zhasne také v pokoji, jde s kabelkou k toaletnímu stolku, rozsvítí si lampičku a odlíčí si tvář. Její konání je stále pozorováno neznámým. Po skončení úpravy tváře zhasne lampičku, přejde k nočnímu stolku, kde rozsvítí stolní lampičku. Odkládá oděv. Pozornost neznámého vzrůstá. Dívka obléká noční košilku a ulehne. Neznámý se potichu blíží k dívce a zhasne stolní lampičku. Dívka strne, obrátí se po zdroji hluku a pak se rychle ve strachu přikrčí do kouta na gauči. Vidí postavu v siluetě proti oknu, jak se k ní blíží. V okamžiku neznámý rozsvítí baterku (kapesní svítilnu) a ostře osvětluje její bezmocnou a vyděšenou tvář. Neznámý se blíží neúprosně vpřed. Strach dívku přemohl. Jeho druhá ruka svírá blýskající se čepel obrovského nože. Dívku opustily poslední síly, hroutí se a padá zemdlena. Prudký pohyb nože a zabodnutí mimo oběť, mimo dívku.

Žánr: tajemné drama s vtipnou pointou, horor, napětí, záhada, komedie, gag

Tento literární scénář není možné měnit, co do smyslu a obsahu (počet herců, délka atd.). Předpokládá se, že každý student si zvolí svůj způsob interpretace příběhu, výpravy a obsazení. Po schválení synopse a literárního scénáře pedagogem, student vytvoří technický scénář, který povede k vytvoření storybordu.

Technické parametry: viz. výrobní list

Harmonogram schvalování: viz. výrobní list

Oba scénáře, jakož i plán záběrů, zasvětlovací plán, natáčecí plán, rozpočet a výprava musí být schváleny pedagogem před začátkem natáčení.

Povinné světelné změny a záběry: C-CELEK, PC-POLOCELEK, D-DETAIL, PD-POLODETAIL

1.Celková atmosféra noci, okno v záběru, rovnováha mezi světem venku (viditelné detaily průhledem okna) a světem uvnitř. C

2.Filmová tma v interiéru se světelným akcentem pronikajícím oknem z ulice. Měsíční světlo nebo pouliční lampa. C

3.Filmová tma s efektem baterky, která směřuje ke kameře (se siluetou postavy stojící proti nočnímu oknu, ten samý záběr i bez siluety postavy) C, PC, D.

4.Světlo baterky, které dopadá na nějaký předmět PC

5.Rozsvícení a zhasnutí světla ve vedlejší místnosti, světlo prochází výplní ve dveřích. C

6.Rozsvícení a zhasnutí centrálního stropního světla. C

7.Rozsvícení a zhasnutí malého lokálního světla – lampička na nočním stolku, lampička u toaletního stolku, apod. C, PD, D.

8.Filmová tma se siluetou postavy proti nočnímu oknu s efektem baterky. PC

9.Alespoň jeden záběr kovového povrchu, který se ve světle při pohybu leskne. (z toho plyne název cvičení)

Důraz je kladen na světelné změny během záběru, beze změny clonového čísla, zabírané v odpovídajících velikostech záběrů. Velikost a úhly záběrů musí být voleny s ohledem na výraznost a srozumitelnost světelných změn.

Světelné efekty jako policejní majáčky a podobně jsou přípustné, ale nejsou považovány za světelnou změnu.

Poznámky:

počet záběrů: minimálně 15, maximálně 25

natáčí se bez kontaktního zvuku, němý film

titulky: začátek: „FAMU uvádí cvičení ANTICORRO“

JMÉNO STUDENTA

PEDAGOGICKÉ VEDENÍ

konec:rok, © studio famu

k dispozici je pouze technika Studia FAMU.

Kamera: Arri III nebo Mouvicam, se standardním vybavením a nastavením: 4 perf, shutter 180 degrees, 25 fps, (Bílá kniha)

Formát 1:1.85

sférické objektivy: sada objektivů Zeiss super speed

bez použití transfokátoru

příslušenství: followfocus, mattebox, batteries etc

světla: využití světel instalovaných v ateliéru

vybavení gripů: sada stativů, hi-hat, rovné koleje a BANTAM dolly; příslušenství

Pohyb kamery: švenk, jízda. Není povoleno: rameno, jeřáb, steadycam, gimbaly, ani další stabilizační technika pro kameru.

Bez VFX

SFX: nepoužívat déšt, ani sníh. Je možno použít kapky na okně nebo vítr.

NEPOUŽÍVAT otevřený oheň jako pochodně, krb, autogen apod. Nepoužívat výbuchy a střelbu.

Cigarety s mírou a vždy se svolením vedoucího pedagoga, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEHÁZET NA PODLAHU.

Lehký kouř mlha atd. se důrazně nedoporučují (jen se svolením vedoucího pedagoga)

Bez projekce na pozadí.

V případě použití odlehčené verze speciálních efektů nebo propracovaných rekvizit, je potřeba počítat s dvojnásobným až trojnásobným časem na zkoušení a natáčení. Dle toho by mělo být plánováno i celkově méně záběrů.

Dle požadavků tohoto cvičení (po konzultaci se scénografem Studia FAMU a s vedoucím pedagogem) budou postaveny kulisy – půdorys, okno, dveře, barva stěn. Změny půdorysu dekorace a barevnost stěn nelze akceptovat/PRAKTICKY ZŮSTÁVÁ STEJNÉ PRO VŠECHNY STUDENT.

Každý student si po konzultaci s vedoucím pedagogem a odpovědnou osobou Studia FAMU zvolí kulisy/pozadí, odnímatelné boční stěny, rekvizity a nábytek z fundusu Studia FAMU nebo vlastní.

Natáčení probíhá ve studiu A, STUDIA FAMU

Frekvence natáčení:

1 den příprava

3 dny natáčení

Natáčí se každý den od 8:30 do 16:30, studio je potřeba opustit do 17:00.

1 den likvidace

Při natáčení je nutné respektovat provozní dobu ateliéru Studia FAMU.

Všichni studenti musí být přítomni během natáčení a vzájemně si pomáhat.

pracovní postup

viz příloha výrobního seznamu: „technologický postup výroby černobílého digitálního tisku-záběry ve studiu/ Anticorro“

Vezměte prosím na vědomí, že tvůrčí střih musí být schválen před samotným rendrováním DCP.

Výsledky učení

Cílem cvičení je zvládnout různé světelné atmosféry, světelné změny záběru za použití praktických studiových světel. Dále dramaturgické využití světla a správnou expozici podle zamýšlené nálady.

Předpoklady a další požadavky

Záběry v ateliéru

Literatura

Bílá kniha - výrobní list cvičení

Příručka amerického kameramana

Sven Nykvist, “Reverence for the light” 1997

D. Schaefer and L. Salvato, “Masters of light” 1984

F. Truffaut, “le cinema selon Hitchcock” 1966

K. Malkiewicz, “film lighting” 1986

D. Samuelson, “motion picture, camera and lighting equipment” 1980

Hodnoticí metody a kritéria

Klauzurní klasifikace předvedené práce.

KK:

konec druhého ročníku: projekce a hodnocení němé kopie bez barvení (gradingu).

konec třetího ročníku: bakalářská zkouška: projekce a hodnocení barvené (gradované) digitální kopie se zvukem.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů