Barevná kinematografie 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304BARK1 Z 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cíl předmětu:

Osvojení si základních profesních návyků a samostatnost ve funkci hlavního kameramana. Příprava na cvičení SEN.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

x

Obsah kurzu

Seminář seznamuje posluchače s problematikou základních jasových vztahů scény a následným rozšířením do elementárních vztahů barevné škály obrazu.

Součástí semináře jsou dvě fotografická cvičení, ve kterých studenti základní jasové hodnoty předmětné skutečnosti. Ve cvičení následujícím pak přibude vazba barevných vztahů. Obě cvičení jsou následně podrobeny rozboru v semináři a vyhodnoceny.

Dalšími dílčími úlohami, nutnými k zápočtu, je několik návštěv v galeriích a krátký textový dokument o poznatcích z této návštěvy, s rozborem zadaných výtvarných děl.

Cvičení sen podněcuje samostatnou práci scénáristy i režiséra na oborovém cvičení, jehož zásadním důvodem k realizaci je odlišení dvou obrazových rovin, v kontextu na dramaturgii literární předlohy. Spolupráce s kolegou, který kameramanovi cvičení pomůže s režijním partem Snu je možná, nicméně, kameraman je odpovědný za naplnění pedagogického cíle cvičení.

Od studentů Semináře Barevné kinematografie je vyžadována vlastní iniciativa ke studiu výtvarného umění a jeho analytického zhodnocení pro vlastní tvorbu.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

ITTEN, Johannes. The art of Color, Trnaslated by Ernst van Haagen, John Wiley and Sons, 2002, 155 str, ISBN 0-471-28928-0

HANUŠ, Karel, O barvě, Státní pedagogické nakladatelství v Praze, 1984, 92 str, ISBN 14-323-76

ŠVÁCHA, Rostislav. Dějiny umění v českých zemích 800-2000. Vydání první. V Řevnicích v Praze: Arbor vitae societas Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, 2017. 991 s. ISBN 978-80-88283-02-7.

PASTOUREAU, Michel. Modrá: Dějiny jedné barvy, překlad Helena Buguivinová, Argo, 2013, 216 str, ISBN 978-80-257-0886-6

FREELAND, Cynthia A. Teorie umění. Praha: Dokořán, 2011. 190 s. ISBN 978-80-7363-164-2.

Hodnoticí metody a kritéria

Rozbor prakt.cvičení. Veškerá teoretická příprava (rozbory, FOT, příprava Snu) musí být k zápočtu dodána v tištěné verzi a kompletním paré (jméno, ročník, akademický rok).

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů