Kolorimetrie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304KOLO ZK 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je získat poznatky o světle a barvách jako základu objektivního vytváření, vnímání, zpracování a reprodukci barevné obrazové informace ve filmu a televizi.

Forma studia

přednášky

Předpoklady a další požadavky

x

Obsah kurzu

Předmět soustřeďuje poznatky o světle a barvách jako základu objektivního vytváření, vnímání, zpracování a reprodukci barevné obrazové informace ve filmu a televizi. V úvodní části kurzu jsou krátce zopakovány potřebné vstupní znalosti ze středoškolské matematiky a fyziky, s cílem sjednotit úroveň všech posluchačů a tím jim umožnit snáze porozumět přednášené problematice. Přednášky budou zaměřeny na následující tematické okruhy:

 1. Fyzikální podstata světla, definice fotometrických pojmů a veličin, základní fotometrické výpočty a vztahy.
 2. Analýza lidského zraku. Základní zákony popisující jeho vlastnosti. Adaptace zraku, psychofyziologická podstata vnímání barev.
 3. Aditivní a subtraktivní mísení barev. Vyrovnání barvy, Grassmannovy zákony a jejich diskuze.
 4. První pokusy o vytvoření 2D a 3D barevného modelu, Munsellův barevný systém.
 5. Odvození prvního matematicky definovaného barevného prostoru CIE XYZ 1931. Definice základních kolorimetrických veličin, odvození barevného diagramu a jeho popis. Metody výpočtu aditivního mísení barev, křivka teploty chromatičnosti.
 6. Problematika měření a hodnocení barevných rozdílů, perceptuálně uniformní barevné prostory CIE 1960 a CIE 1976 L*u*v* a CIE 1976 Lab , výpočet barevné odchylky.
 7. Chromatičnost a kolorita, kolorimetrie v osvětlování. Teplota chromatičnosti zdroje světla, smluvní bílá světla, indexy hodnotící kvalitu světla.

Přednášené kolorimetrické postupy vychází z obecné teorie kolorimetrie, ale jsou probírány v systematickém výběru pro budoucí využití ve filmových, televizních i ostatních multimediálních procesech tvorby i prezentace uměleckých děl.

Doporučená nebo povinná literatura

Základní:

 1. Noboru,O., Robertson R.A.: Colorimetry. Fundamentals and Applications. John Wiley&Sons, 2005, ISBN 13978-0-470-09472-3
 2. Ohta, N.; Robertson,A.R.: Colorimetry: Fundamentals and Applications. John Wiley&Sons, ISBN: 0-470-09472-9

Doporučená

 1. Stump,D.: Digital Cinematography. Fundamentals, Tools, Techniques, and Workflows. Focal Press 2014, ISBN: 978-0-240-81791-0 (pbk), ISBN: 978-0-240-81792-7 (ebk)
 2. Tooms M.S. .: Colour Reproduction in Electronic Imaging Systems. John Wiley&Sons, 2016, ISBN 987-1-119-02176-6

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení studenta je odvozeno: a) z aktivní účasti studenta především v úvodní diskuzi přednášky (až 20 bodů), b) hodnocení písemné části zkoušky, která slouží jako podklad k ústní části zkoušky (až 80 bodů). Hodnocení: A (90-100 bodů), B (80-90 bodů), C (70-80 bodů), D (60-70 bodů), E (50-60 bodů), F (0-50 bodů).

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů