Osvětlování 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304OSVT3 Z 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem semináře je zvládnutí základních dovedností při vytváření světelných konstrukcí v ateliéru a v reálu.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

x

Obsah kurzu

Formou přednášek, konzultací a rozborem vybraných filmových a televizních děl se posluchač seznamuje s obecnou problematikou funkce a účinku světla jako základního výrazového prostředku kameramana. Důraz je kladen na technické zvládnutí práce se světlem, která v sobě zahrnuje vlastnosti filmové suroviny, exponometrii, vlastnosti a charakteristiky různých světelných zdrojů, fotografickou kvalitu dekorace, kostýmů a líčení, vlastní a jedinečný názor na světlotonální atmosféru a z toho vyplývající vytvoření světelné konstrukce. Paralelně je probírána stejná problematika při tvorbě elektronického obrazu s určitými modifikacemi vyplývajícími z odlišnosti záznamového media.

Nabyté teoretické znalosti si posluchač ověřuje praktickým oborovým cvičením ZÁBĚRY v ATELIERU I a II a hlavně ateliérovou scénkou Nůž ANTICORRO.

Natáčení těchto dvou cvičení předchází společně natočený a vyhodnocený test použitého negativního materiálu, který spočívá v naexponování standardní tabulky a tabulky 18 % šedé. Dále společné natočení sedícího modelu před určitým pozadím, zasvětleného různými předem určenými světelnými úrovněmi a vyhodnocení v projekci při kopírování jedním optimálním kopírovacím číslem .

TÉMATA PŘEDNÁŠEK :

1.OBECNÝ ÚVOD PŘEDMĚTU OSVĚTLOVÁNÍ 3

Program a cíl přednášek, konzultací a praktických cvičení 2. ročníku .

2.OSVĚTLOVÁNÍ PROSTORU

Dekorace , rozmístění světelných zdrojů , světelná logika , světlo a herecká akce .

  1. ZÁKLADY SVĚTELNÉHO ŘEŠENÍ

Světelný plánek, zasvětlení dekorace , typy a charakteristiky světelných zdrojů ,

mosty , televizní teleskopy , různé žánry .

  1. OSVĚTLOVÁNÍ VE FILMU A TELEVIZI

Některé rozdíly ve způsobu práce se světlem v souvislosti s natáčením záběronou

nebo sekvenční technologií .

  1. SVĚTELNÁ KONSTRUKCE A BAREVNÉ TELEVIZNÍ SNÍMÁNÍ

Barevné hodnocení scény , kostýmů a líčení v závislosti na světelném řešení .

Barevné folie. Osvětlení při trikovém snímání .Klíčování .

Cílem semináře je zvládnutí základních dovedností při vytváření světelných konstrukcí v ateliéru a v reálu.

Doporučená nebo povinná literatura

Ján Šmok - Umělé světlo ve fotografii: SNTL 1978, 232 stran, ISBN: 04-503-78

Ilja Bojanovský: Základní principy osvětlování

Ilja Bojanovský: Filmovým objektivem roč. 1961 č. 1-12, roč. 1962 č. 1-9

Anatolij Golovňa - Umění kameramana: 1951, Signatura: GD 3547

Ludvík Baran - Portrét ve fotografii: Orbis, 1969, 278 stran

Ján Šmok - Úvod do teorie skladby kinematografického obrazu: 173 stran

Kris Malkiewicz - Film Lighting - Talks with HOlywood´s Cinematographers and gaffers: Touchstone, 1986, 198 stran

David Samuelson - Motion picture, camera and lighting equipment: 2. vydání 1980, ISBN-10: 0240512618

american cinematographer’s manual

Firemní katalogy s přehledem o světelných zdrojích

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity budou uděleny za aktivní účast na seminářích min. 80 % a odevzdání protokolu Záběry v ateliéru 1 v určeném termínu .

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů