Digitální workflow 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304DW1 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je zorientovat studenty - budoucí kameramany v problematice natáčení digitální kamerou a jejím základním technickém nastavení, v problematice digitální postprodukce a distribuce. Zaměřuje se na jednotlivé kritické fáze celého procesu, na dodržení konzistence barevného podání od natáčení po finální prezentaci a distribuci díla.

Studenti se seznámí se základními pojmy a praktickými nástroji jako je Camera Look, 3D LUT, ASC CDL

a naučí se je používat při natáčení a postprodukci jejich filmových cvičení.

Součastí předmětu jsou praktická cvičení a navštěva specializovaných pracovišť.

Forma studia

seminář s praktickou výukou

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu DaVinci v kameramanské praxi

Obsah kurzu

Předmět je zaměřen na základní teoretické i praktické znalosti z oblasti procesu zpracování digitálních obrazových dat – digitálbního workflow – během nátáčení a postprodukce

Celá problematika je uváděna hlavně z pohledu kameramana, tak aby budoucí kameraman dokázal posoudit zvolené workflow a vést dialog s ostatními členy štábu a postprodukčním studiem.

Okruhy témat:

1.základní teorie - barevný prostor, gamut, barevné prostory REC709, P3, REC2020. Log data, lin data.

2.Gamma, EOTF, OETF, PQ, SDR, HDR

3.Color LUT, 2D, 3D . Vytvoření a modifikace LUT, software pro praci s LUT - Lattice, Photoshop CC, Davinci Resolve

4.barevný prostor ACES a jeho aplikace, IDT, LMT, RRT, ODT. Základní ACES workflow

5.Digitální workflow přehled – on-set, dailies, edit, grading, delivery

6.On-set - detailnější pohled – monitoring, color look v kameře, live grade, LUT box

7.ASC CDL, Arri Color Tool – nástroj pro on-set look, import a export LUT a ASC CDL

8.Digital Dailies - detailnější pohled – připrava médií pro projekci denních prací a pro off-line střih

9.Grading – volba pracovního barevného prostoru, color management, použití LUT a ASC CDL

  1. Delivery- příprava výstupních médií, internet TV, digitální kino, základy DCP masteringu, data a video levels.

11.praktické cvičení – on-set - nastavení kamery ( např. ARRI Alexa a look files), kamerové testy, monitoring - nastavení on-set monitoru, LUT box, live grade ( navštěva Rental)

12.praktické cvičení - grading, conforming, použití LUT, volba pracovního barevného prostoru, export, import dat. (případně návštěva color gradingu v profesionálním studiu, setkání s koloristou)

Doporučená nebo povinná literatura

software věnující se problematice

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní účast

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů