Osvětlování 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304OSVT4 ZK 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem semináře je zvládnutí základních dovedností při vytváření světelných konstrukcí v ateliéru i reálu.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

x

Obsah kurzu

Výuka probíhá formou teoretických přednášek, které jsou spojeny s prezentací televizních a filmových děl přednášejícího nebo jiných kameramanů. Na těchto praktických ukázkách je prezentována přednášená látka.

Témata:

SVĚTELNÁ ÚPRAVA REÁLNÉHO PROSTŘEDÍ

Dosvícení reálů, práce s reálnými zdroji světla, vhodná svítidla a pomůcky.

OSVĚTLOVÁNÍ V EXTERIÉRU DEN

Charakter a vlastnosti světla v exteriéru, úprava světelného kontrastu, vhodné typy lamp.

  1. OSVĚTLOVÁNÍ PODVEČERU A NOCÍ V EXTERIÉRU

Charakter podvečerního a nočního světla, rozdíly od denního. Zvláštnosti svícení podvečerů a svítání.

  1. ZVLÁŠTNÍ SVĚTELNÉ ATMOSFÉRY

Plameny, louče, svíčka, světlo v autě (den, noc), americká noc, počítač, televizní obrazovka, blesky v interiéru, exteriéru a pod .

Doporučená nebo povinná literatura

Golovňa : Světlo v kameramanském umění, 1952, 129 stran, signatura:S 3563

Folie : Tovární prospekty , Technický přehled svět. Zdrojů , Molle Richardson

Ján Šmok : Úvod do snímkové techniky, SPN 1965

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška, kde je hodnoceno, jak si posluchač osvojil probíraná témata, součástí atestace je také kvalitní vyhotovení protokolu cvičení Záběry v atelieru 1, dodaného v určeném termínu .

min. účast na seminářích je 80 %

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů