TV snímací postupy a praxe 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304TSP1 Z 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem přednášek je teoretická příprava na autorské zvládnutí dramatického díla televizními technologiemi v celé škále možností, které tyto technologie přináší

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

x

Obsah kurzu

Přednáška týkající se dramatické televizní tvorby doplňuje seminář TV tvorby teoretickým doplněním dané tematiky. Charakterizuje pojem televizní dramatická tvorba a rozděluje ji na jednotlivé druhy dle specifikace, stopáže, námětu, či způsobu záznamu. Osvětluje důležitost přípravného období, zabývá se jednotlivými etapami tohoto období, od inspirace literárním scénářem, obrazově režijní koncepcí a spolupráci kameramana na tvorbě technického scénáře. Podrobně se probírá období realizační, pozornost je věnována velkým možnostem v postprodukční fázi.

Součástí přednášek jsou dvě exkurze do České televize, kde se posluchači mimo jiné seznámí s televizním vysílání, s provozem televizním studií, především moderních HD studií KH 1 a KH 2 včetně obrazové a zvukové režie. Prohlédnou si studiové kamery i pohybovou techniku a největší HD přenosový vůz s odborným výkladem. Účastní se natáčení TV pořadu . Budou mít možnost vyzkoušet si „číslování“ materiálu na baselight i starších Da Vinci atd.

Návrh jednotlivých přednáškových okruhů:

  1. Seznámení s obsahem výuky jednotlivých hodin seminářů a její problematika
  2. Historie televizní techniky a TV snímání ve světě
  3. Historie televizní techniky a TV snímání u nás (s ohledem na Českou televizi), projekce dokumentárního filmu o vzniku televize
  4. Vizualizace literární dramatické předlohy do technického scénáře, potřebná úzká spolupráce mezi režisérem a kameramanem.

5.Zásadní význam architekta na obrazovém účinku díla, výběr prostředí, půdorys navržené dekorace, barevnost, zařízení nábytkem, snímací možnosti, práce s půdorysem při vytváření technického scénáře.

Cílem přednášek je teoretická příprava na autorské zvládnutí dramatického díla televizními technologiemi v celé škále možností, které tyto technologie přináší

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

J. Šafránek: Televise – 1947 /kniha nebo scan/

M. Zelina:Teorie střihové skladby a její postavení v audiovizuální tvorbě 2010 /dipl.pr./

P. Vejslík: Postprodukční digitální trikové a korekční zpracování obrazu /dipl.pr./

M. Diviš: HDTV a další systémy elektronického záznamu obrazu /dipl.pr./

J. Pešek: Základní principy televize a magnetického záznamu.1989 /skripta/

J. Hojtaš: Současná snímací televizní technika a její využití v tvůrčí praxi. /dipl.pr./

S. Milaszewski: Digitalizace filmového obrazu pro účely postprodukce. /dipl. pr./

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení:

Účast v diskusi a na přednáškách: 70%

Odevzdání průběžně zadaných úkolů: 20%

Odevzdání závěrečné seminární práce: 10%

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů