Filmový obraz 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304FOB2 ZK 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Příprava realizace Foto III se zaměřením na výtvarnou, smysluplnou a invenční tvorbu filmového a fotografického obrazu.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

x

Obsah kurzu

Příprava realizace Foto III se zaměřením na výtvarnou, smysluplnou a invenční tvorbu filmového a fotografického obrazu. Praktické ukázky k danému tématu!

Témata:

Způsoby realizace technického scénáře.

Žánr jako stálý soubor formálních a obsahových prvků ve filmovém díle. Vývoj stylů žánru v historii.

Jak se projevuje vývoj filmové techniky na obměnách stylu žánrů.

Souvislost emoce a prostředí vztah žánru a motivu.

Výběr vhodných motivů a stylistické vystižení fotografie dle předepsaného popisu.

Realizace fotografií dle předepsaného obsahu, stylizace s vystižením žánru.

Filmová řeč.

Doporučená nebo povinná literatura

Ján Šmok-Skladba fotografického obrazu: Slezská univerzita, 1994, Opava, 120 stran, ISBN: 80-85879-09-3

Ján Šmok: Úvod do teorie sdělování: SPN, 1983, 157 stran, ISBN: 17-302-83

Jon Boorstin-Tajemství filmové řeči: Universum, 2019, 256 stran, překlad J. Svěrák, ISBN: 978-80-7617-619-5

American Cinematographer

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocena je orientace v problematice probírané látky, osvědčení v praktickém foto cvičení související s tematikou výuky. Dále 100% účast a aktivita při přednáškách.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů