Metro

Zapsat Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304MT zápočet 2 30 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 28 až 38 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Marek JÍCHA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marek JÍCHA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem cvičení je rozvíjení znalostí z prvního ročníku, profesní zvládnutí náročných světelných situací.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Náplň cvičení:

Děj se odehrává v prostorách stanice metra „Vyšehradská“, či v podobných prosklených interiérech stanic na trase pražského metra.

Do tohoto prostředí napíše posluchač jednoduchý příběh tak, aby při realizaci bylo využito všech fotografických možností, které prostředí poskytuje. Jedná se hlavně o záběry v interiéru i exteriéru, spojení obou pohledů přes sklo vestibulu, oběma směry, využití vlaku Metra apod. K výslednému snímku je třeba připojit úvodní titulek „METRO“, jméno posluchače a rok výroby, dále závěrečný titulek „KONEC“. Snímek bude opatřen hudebním doprovodem. Čistá metráž snímku je 30 metrů.

Hodnotí se:

Klauzurní komisí, hodnotí se výtvarná kvalita obrazu, technické zvládnutí fotografického obrazu (hlavně rozsahu jasů), nápaditost při využití filmových výrazových prostředků, dodržení scénáře i předepsaných požadavků, včetně termínu odevzdání práce.

Odevzdává se: adjustovaná cívka filmu

materiál:16 mm, černobílý, 27 DIN - 120 m

Doporučená nebo povinná literatura

Bílá kniha - výrobní list cvičení

Materiál a vybavení Studia FAMU

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se výtvarná kvalita obrazu, technické zvládnutí fotografického obrazu (hlavně rozsahu jasů), nápaditost při využití filmových výrazových prostředků, dodržení scénáře i předepsaných požadavků, včetně termínu odevzdání práce.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů