Metro

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304MT zápočet 2 30 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 28 až 38 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Náplň cvičení:

Děj se odehrává v prostorách stanice metra „Vyšehradská“, či v podobných prosklených interiérech stanic na trase pražského metra.

Do tohoto prostředí napíše posluchač jednoduchý příběh tak, aby při realizaci bylo využito všech fotografických možností, které prostředí poskytuje. Jedná se hlavně o záběry v interiéru i exteriéru, spojení obou pohledů přes sklo vestibulu, oběma směry, využití vlaku Metra apod. K výslednému snímku je třeba připojit úvodní titulek „METRO“, jméno posluchače a rok výroby, dále závěrečný titulek „KONEC“. Snímek bude opatřen hudebním doprovodem. Čistá metráž snímku je 30 metrů.

Hodnotí se:

Klauzurní komisí, hodnotí se výtvarná kvalita obrazu, technické zvládnutí fotografického obrazu (hlavně rozsahu jasů), nápaditost při využití filmových výrazových prostředků, dodržení scénáře i předepsaných požadavků, včetně termínu odevzdání práce.

Odevzdává se: adjustovaná cívka filmu

materiál:16 mm, černobílý, 27 DIN - 120 m

Výsledky učení

Cílem cvičení je rozvíjení znalostí z prvního ročníku, profesní zvládnutí náročných světelných situací.

Předpoklady a další požadavky

Literatura

Bílá kniha - výrobní list cvičení

Materiál a vybavení Studia FAMU

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se výtvarná kvalita obrazu, technické zvládnutí fotografického obrazu (hlavně rozsahu jasů), nápaditost při využití filmových výrazových prostředků, dodržení scénáře i předepsaných požadavků, včetně termínu odevzdání práce.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů