Filmová laboratoř

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304FL ZK 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámit studenty s funkcí filmové laboratoře, jejím začleněním do technologického postupu výroby kinematografických filmů, výrobními postupy ve filmových laboratořích, jakož i se zařízením sloužícím ke zpracování filmových materiálů a výrobě filmových kopií, popřípadě jiných produktů filmových laboratoří.

Forma studia

přednášky

Předpoklady a další požadavky

x

Obsah kurzu

Popis jednotlivých přednášek:

1.téma - filmová laboratoř, první seznámení

Definice filmové laboratoře, její poslání, zařazení do procesu výroby kinematografických filmů. Předvýrobní etapa, vlastní natáčení a dokončovací práce. Doplňkové činnosti filmových laboratoří.

Předpokládané znalosti: základní představa o procesu výroby kinematografických filmů a jejích technických základech.

2.téma - filmový pás (1)

filmová surovina, definice, struktura, stručná historie výroby a používání filmových materiálů, filmová podložka, citlivá vrstva, principy funkce a zpracování filmových materiálů.

Předpokládané znalosti: základy fotografie na fotochemickém principu, základy kinematografie, látka minulé přednášky

3.téma - filmový pás (2)

Rozměry a formáty filmových pásů, dělení kinematografických profesionálních materiálů, značení filmů na štítku a přímo na pásu, balení a skladování filmových pásů surových a zpracovaných. Pravidla pro manipulaci s filmem.

Předpokládané znalosti: základy fotografie, principy kinematografie, látka minulých přednášek

4.téma - technologie výroby filmových kopií (1)

Práce ve formátu 35 mm, originální a duplikátní negativ, filmová kopie, duplikační procesy, důvody duplikace, zásady správné duplikace, materiály používané při duplikaci filmů

Předpokládané znalosti: základy fotografie, principy kinematografie, látka minulých přednášek

5.téma - technologie výroby filmových kopií (2)

Práce s ostatními formáty, převody formátů, redukční procesy, zvětšování, stranové poměry u formátu 16 mm, praktické využití různých filmových formátů

Předpokládané znalosti: základy fotografie, principy kinematografie, látka minulých přednášek

6.téma - pracovní postupy ve filmových laboratořích (1)

Předvýrobní etapa, denní práce, číslování denních prací, čistění filmů, alternativní způsoby zhotovování denních prací, práce na filmovém snímači

Předpokládané znalosti: základy fotografie, principy kinematografie, látka minulých přednášek

7.téma - pracovní postupy ve filmových laboratořích (2)

Technický střih,registrace negativů ,zásady a postupy při střihu negativů, fyzická a virtuální serviska, postupy v případě klasického a elektronického uměleckého střihu, použití a zpracování časových kódů a Keykodů, pravidla spojování filmových pásů

Předpokládané znalosti: základy fotografie, principy kinematografie, látka minulých přednášek

8.téma - pracovní postupy ve filmových laboratořích (3)

Výroba I.kopie, číslování a vyrovnávání, vyrovnávací kopie, vzorová kopie, zabezpečení originálního negativu, trikové laboratorní práce, schvalovací procesy, výroba hromadných kopií, archivování filmových děl

Předpokládané znalosti: základy fotografie, principy kinematografie, látka minulých přednášek

9.téma - stroje a zařízení filmových laboratoří (1)

Převíjecí stoly, stahovací stoly, filmové čističky, lepičky a krouhačky, vyvolávací zařízení, krátká historie, vyvolávací stroje

Předpokládané znalosti: základy fotografie, principy kinematografie, látka minulých přednášek

10.téma - stroje a zařízení filmových laboratoří (2)

Kopírovací technika, typy filmových kopírek, jejich použití, expoziční automatiky filmových kopírek, kopírovací body, jejich systém a struktura, barevný analyzátor

Předpokládané znalosti: základy fotografie, principy kinematografie, látka minulých přednášek

Předmět je zaměřen převážně na klasickou kinematografii a technologické postupy ve filmových laboratořích, nevyhýbá se však ani tématům o jiných záznamových médií, pokud s činností FL souvisejí. Mimořádná pozornost je věnována kontaktu FL s kameramany.

Cílem předmětu je seznámit studenty s funkcí filmové laboratoře, jejím začleněním do technologického postupu výroby kinematografických filmů, výrobními postupy ve filmových laboratořích, jakož i se zařízením sloužícím ke zpracování filmových materiálů a výrobě filmových kopií, popřípadě jiných produktů filmových laboratoří.

Doporučená nebo povinná literatura

URBAN, M., Filmová laboratoř, 2001, Filmová a televizní fakulta AMU Praha, ISBN 80-85883-78-3

Internet pages according to instructor instructions.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity získává student za prokázané znalosti při zkoušce v oboru Filmová laboratoř.

Povinná účast na přednáškách min. 60%

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů