Seminář kameramanské tvorby 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304SEKT4 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Marek JÍCHA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vidu GUNARATNA, Marek JÍCHA

Obsah

Seminář rozšiřuje a prohlubuje dosavadní znalosti atributů tvorby filmového obrazu v oblasti kompozice obrazu, osvětlování, obrazové a střihové skladby obrazu, exponometrie, dynamiky obrazu, stylového řešení filmového obrazu. V obecnější rovině pak tvorbu technického scénáře či využití technických prostředků používaných pro tvorbu filmového obrazu. Součástí semináře jsou i ukázky různých stylů obrazových řešení s využitím promítaných filmů v oboru dokumentární i inscenované, hrané kinematografie. Důležitou součástí semináře jsou rozbory filmových prací formou ústní i písemnou. Dále jsou rozebírány praktické práce samotných posluchačů i konzultační činnost na náměty posluchačů nad problémy, které řeší při jiných praktických cvičeních.

Seminární výuka je zaměřena i na konzultace, přípravu a realizaci cvičení Sport. Náročná profesní technická realizace i nutnost kompletní samostatné autorské práce klade na posluchače vysoké požadavky a ověřuje všechny dosud nabyté znalosti z tvorby filmového obrazu i schopnosti filmové univerzality v oblasti filmové tvorby.

Výsledky učení

Obsah jednotlivých seminářů nelze definovat exaktně, záleží na momentální potřebě a zájmu posluchačů, které vyplývají z jejich otázek a konzultací k danému či jinému profesnímu tématu či cvičení. Hlavně se jedná o konzultace ke cvičení Metro a společným cvičením s KR.

Předpoklady a další požadavky

x

Literatura

Odborné časopisy: Camera, Cinema, American Cinematographer

Bílá kniha - výrobní listy cvičení

Hodnoticí metody a kritéria

účast na semináři min. 70 %, aktivita při přípravě filmového cvičení, dodržování termínů v přípravě i realizaci cvičení

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 225
Učebna B KK

(Lažanský palác)
JÍCHA M.
GUNARATNA V.

16:30–18:05
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 16:30–18:05 Marek JÍCHA
Vidu GUNARATNA
Učebna B KK
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů