Komisionální zkouška z techniky a technologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304KZT ZK 2 5 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 46 až 56 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je zopakovat znalosti z technicko-technologických předmětů bakalářského studia na oboru kamera.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

x

Obsah kurzu

Zkoušku student absolvuje úspěšným zodpovězením tří otázek z oblasti filmové a televizní techniky a technologie před odbornou komisí.

Doporučená nebo povinná literatura

Viz jednotlivé technicko-technologické předměty v 1.-3. ročníku

Hodnoticí metody a kritéria

ústní zkouška

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů