Kresebné analýzy prostoru 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304KRAP2 Z 1 21 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 9 až 14 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti si osvojí základy kresby se zaměřením na zobrazování prostoru a aplikaci kresebných dovedností při přípravě kameramana na natáčení. Dalším cílem kresebných cvičení je rozvinout osobní přístup k výtvarnému řešení filmu a naučit se vědomě zapojovat práci s prostorem a rytmem filmového obrazu do uvažování o obrazové řeči kamery.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

x

Obsah kurzu

  1. základy perspektivního zobrazovaní

Doplňující cvičení, nepovinné:

  1. lidská postava, její proporce a umístění v prostoru, orientace v prostoru při přípravě scénáře

Doplňující cvičení, nepovinné:

  1. různá pojetí zobrazování prostoru a jejich emotivní účinky
  1. světlo a stín, atmosférická perspektiva, sfumato a šerosvit

Doplňující cvičení, nepovinné:

  1. rytmus obrazové řeči, hudební rytmus a vzájemné vlivy ve filmu,

Studenti si osvojí základy kresby se zaměřením na zobrazování prostoru a aplikaci kresebných dovedností při přípravě kameramana na natáčení. Dalším cílem kresebných cvičení je rozvinout osobní přístup k výtvarnému řešení filmu a naučit se vědomě zapojovat práci s prostorem a rytmem filmového obrazu do uvažování o obrazové řeči kamery.

Doporučená nebo povinná literatura

Výtvarné potřeby

Hodnoticí metody a kritéria

Podkladem pro hodnocení je 5 odevzdaných výsledků kresebných cvičení na daná témata a alespoň 75 % účast na semináři

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů